Danh bạ điện thoại, email - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Danh bạ điện thoại

TT Họ và tên Chức vụ Di động Cố định
I Lãnh đạo Ban
Phạm Ngọc Minh Trưởng Ban 0982.595.373 3.888.898
Trần Quang Trung Phó trưởng ban 0903.591.456 6.550.216
Trương Khắc Nghi Phó trưởng ban 0901.252.729  
       
II Văn phòng Ban
Nguyễn Phước Đại Phó CVP 0903.535.945 3.859.713
Trương Việt Dũng Phó CVP 0903.523.568 6.550.211
Trần Thái Bảo Chuyên viên 0983.431.995  
Hồ Thị Anh Thư Kế toán trưởng 0935.099.168  
Trần Thị Sen Thủ quỹ- Lễ tân 0905.427.567 Fax: 3.551.729
Nguyễn Thị Mỹ Lệ Văn thư–Lưu trữ 0905.993.459
Hoàng Xuân Hanh Nhân viên lái xe 0913.456.791  
Nguyễn Ngọc Bình Nhân viên lái xe 0905.232.456  
  Nguyễn Tuấn Tình Nhân viên lái xe 0914.815.469  
III Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Lê Thanh Cảnh Trưởng phòng 0913.646.368  
Nguyễn Thị Huyền Phó Trưởng phòng 0917.680.435
Nguyễn Thị Hiệp Chuyên viên 0983.064.456
IV Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp
Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng 0914.064.845 6.550.217
Lê Bá Trung Phó Trưởng phòng 0914.050835
Bùi Thị Kiều Phương Chuyên viên 0905.271.171
Phạm Đình Hưng Chuyên viên 0815.650.789
V Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Tài nguyên - Môi trường
Dương Hùng Trưởng phòng 0914.092.577 6.550.213
Nguyễn Đăng Dự Phó Trưởng phòng  
Nguyễn Hoàng Kỳ Chuyên viên 0905.090.459
Trần Mạnh Linh Chuyên viên 0914.174.686
  Lê Quang Sơn Chuyên viên    
  Nguyễn Xuân Cẩn Chuyên viên    
  Hoàng Thị Hồng Nhung Chuyên viên    
VI VP Đại diện tại Lao Bảo
Nguyễn Văn Giang Trưởng đại diện 0914.080.418 3.877.872
  Lê Thị Đóa Nhân viên phục vụ 0985.042.001
 
VII Trung tâm Quản lý cửa khẩu
Trần Minh Phú Giám đốc 0905.511575  
Nguyễn Văn Công Phó Giám đốc 0977.551.199  
Nguyễn Ngọc Thắng Trưởng bộ phận HC-VP 0949.550.949 3.778.911
Nguyễn Ngọc Minh Kế toán trưởng  
     
X BQL dự án ĐTXD  
Võ Thành Trung Phó giám đốc 0978.053.555 6.552.567
Nguyễn Đình Thuyết Phó giám đốc 0915.325.479  
Nguyễn Thị Thanh Bình Kế toán trưởng 0982.510.599 2.240.529
Lê Thị Hà Kế toán viên 0985.181.167 6.250.016
Hồ Thị Hương Văn thư– Thủ quỹ 0905.632.865 3.556.456
Mai Xuân Tiến Viên chức Kỹ sư 0905.873.678  
Nguyễn Trường Thành Viên chức Kỹ sư 0949.257.259  
Nguyễn Nho Hành chính văn phòng 0905.361.689
Nguyễn Khánh Dũng Viên chức Kỹ sư 0905.702.027  
Trần Lương Luận Viên chức Kỹ sư 0905.015.108
Hoàng Xuân Hoạt Viên chức Kỹ sư 0974.918.344
Lê Phước Thăng Viên chức Kỹ sư 0982.557.385
Lại Phương Việt Viên chức Kỹ sư 0935.599.055  
Nguyễn Hoàng Phúc Nhân viên lái xe 0913.485.270
Trần Thị Ngọc Điệp Nhân viên tạp vụ 0977.177.917
XI Trung tâm Quản lý hạ tầng    
Lê Thanh Tuấn Phó giám đốc phụ trách 0913.400.424  
 
 
3.535.553
Phạm Thanh Bình Phó Giám đốc 0917.988.748
Trần Nữ Kiều Giang Hành chính văn phòng 0935.345.354
Nguyễn Thị Huyền Ni Phụ trách Kế toán 01238.830.225
Phan Thị Đào    
Ngô Thị Hằng    
Trần Giáng Huyền      
Trần Hữu Thành Viên chức Kỹ sư 01683.110.717  
     
Nguyễn Quốc Dũng Bảo vệ KCN Nam Đông Hà 0914.068.932  
Lê Văn Huynh Bảo vệ KCN Nam Đông Hà 0986.183.289  
Nguyễn Văn Hiếu Bảo vệ KCN Nam Đông Hà 01214.585.775  
Nguyễn Trường Tâm Bảo vệ KCN Tây Bắc Hồ Xá 01653.018.612  
Trần Phước Thành Bảo vệ KCN Quán Ngang 0914.425.138  
XII Bảo vệ cơ quan      
  Phạm Ngọc Thăng Nhân viên bảo vệ 01252.323.663  

 

Đường dây nóng
hotline
Trưởng ban: 
Ông Phạm Ngọc Minh
0982.595.373
Phó Chánh VP: 
Ông Nguyễn Phước Đại
0903.535.945
Trưởng phòng QLĐTDN: 
Ông Nguyễn Văn Tuấn
0914.064.845
 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
ĐC: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, Quảng Trị 
ĐT: 0233.3859713 - Fax: 0233.3551729 - Email: bqlkkt@quangtri.gov.vn