Bộ máy nhân sự - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Cơ cấu tổ chức

I. LÃNH ĐẠO BAN

 

Ông Phạm Ngọc Minh
Trưởng ban
DĐ: 0982.595.373 - ĐT: 0233.3888.898
Email: phamngocminh@quangtri.gov.vn

 

Ông Trần Quang Trung
Phó Trưởng ban
DĐ: 0903.591.456 - ĐT: 0233. 6550.216
Email: tranquangtrung@quangtri.gov.vn

 

 

  Ông Trương Khắc Nghi
Phó Trưởng ban
DĐ: 0914.061.741 - ĐT: 0233.2240.429
Email: truongkhacnghi@quangtri.gov.vn


II. CÁC TỔ CHỨC THAM MƯU TỔNG HỢP VÀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
1. VĂN PHÒNG

 

Ông: Nguyễn Phước Đại
Phó Chánh Văn phòng
DĐ: 0903.535.945 - ĐT: 0233.6550.211

 

Ông Trương Việt Dũng
Phó Chánh Văn phòng
DĐ: 0903.523.568

 

Bà Hồ Thị Anh Thư
Kế toán trưởng
DĐ: 0935.099.168

 

Ông Trần Thái Bảo
Chuyên viên
DĐ: 0983.431.995

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Văn thư–Lưu trữ
DĐ: 0905.993.459

 

Bà Trần Thị Sen
Thủ quỹ- Lễ tân
DĐ: 0905.427.567

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Ngọc Bình
Lái xe
DĐ: 0905.232.456

 

Ông Hoàng Xuân Hanh
Lái xe
DĐ: 0913.456.791

 

2. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 

 


Ông Lê Thanh Cảnh
Trưởng phòng
DĐ: 0913.646.368 

 

Bà Nguyễn Thị Huyền
Phó Trưởng phòng
DĐ: 0917.680.435


3. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP

 

Ông Nguyễn Văn Tuấn
Trưởng Phòng
DĐ: 0914.064.845 -  ĐT: 0233.6550.217

 

Ông Lê Bá Trung
Phó Trưởng Phòng
DĐ: 0914.050.835

 

Bà Bùi Thị Kiều Phương
Chuyên viên
DĐ: 0905.271.171

 

 Ông Phạm Đình Hưng
Chuyên viên
DĐ: 0815.650.789


4. PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH - XÂY DỰNG VÀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

 

Ông: Dương Hùng

Trưởng phòng

DĐ: 0914.092.577 - ĐT: 053.6550.213

 

  Ông Nguyễn Đăng Dự

Phó Trưởng Phòng

DĐ: 0919.575.668 - ĐT: 0233.6550.215

Ông Nguyễn Hoàng Kỳ
Chuyên viên
DĐ: 0905.090.459

Ông Trần Mạnh Linh
Chuyên viên
DĐ: 0914.174.686

Ông Lê Quang Sơn
Chuyên viên
DĐ: 0917.971222

 

 

Ông Nguyễn Xuân Cẩn
Chuyên viên
DĐ: 0941.344968

 

 

Bà Hoàng Thị Hồng Nhung
Chuyên viên
DĐ: 0901.995195

 

 


5. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI LAO BẢOÔng: Nguyễn Văn Giang
Trưởng đại diện
DĐ: 0914.080.418 - ĐT: 0233.3877.872Bà Lê Thị Đóa
Nhân viên
DĐ: 0985.042.001

  
III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

1. BAN QLDA ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHU KINH TẾ

 

     Ông: Võ Thành Trung 
Phó Giám đốc
DĐ: 0978.053.555

 

Ông: Nguyễn Đình Thuyết
Phó Giám đốc
DĐ: 0915.325.479


2. TRUNG TÂM QUẢN LÝ CỬA KHẨU


Ông: Trần Minh Phú
Giám đốc
DĐ: 0905.511.575

 

 

Ông: Nguyễn Văn Công
Phó Giám đốc
DĐ: 0977.551.199

 

Ông: Nguyễn Ngọc Thắng
Trưởng bộ phận HC-VP
DĐ: 0949.550.949

 

Ông Nguyễn Ngọc Minh
Kế toán trưởng
DĐ: 0917.161.015

 

 

Ông Nguyễn Tuấn Tình
Lái xe
DĐ: 0914.815.469


3. TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CSHT KCN, KKT

 

Ông Lê Thanh Tuấn
Giám đốc
DĐ: 0919.877.007

Ông Phạm Thanh Bình
Phó Giám đốc
DĐ: 0917.988.748

 

Bà Trần Nữ Kiều Giang
Chuyên viên Hành chính - Văn phòng
DĐ: 0915.857.187

 

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Lê
Chuyên viên Tổng hợp - Thu phí
DĐ: 0967.916.567

 

Ông Trần Hữu Thành
Kế toán
DĐ: 0965.614.135

 

 

 

Ông Nguyễn Quốc Dũng
Bảo vệ KCN Nam Đông Hà
DĐ: 0948.537.777

Ông Trần Phước Thành
Bảo vệ KCN Quán Ngang
DĐ: 0915.837.069

Ông Nguyễn Trường Tâm
Bảo vệ KCN Tây Bắc Hồ Xá
DĐ: 0914.425.138

Đường dây nóng
hotline
Trưởng ban: 
Ông Phạm Ngọc Minh
0982.595.373
Phó Chánh VP: 
Ông Nguyễn Phước Đại
0903.535.945
Trưởng phòng QLĐTDN: 
Ông Nguyễn Văn Tuấn
0914.064.845
 

 

 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
ĐC: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, Quảng Trị 
ĐT: 0233.3859713 - Fax: 0233.3551729 - Email: bqlkkt@quangtri.gov.vn