Tổ chức đoàn thể - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Tổ chức đoàn thể

1. Đảng bộ BQL Khu kinh tế:
- Bí thư: Đồng chí Trần Quang Trung
- Điện thoại: 0903.591.456

2. Công đoàn cơ sở BQL Khu kinh tế:
- Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Đức Thiện
- Điện thoại: 0899236567

3. Chi đoàn BQL Khu kinh tế:
- Bí thư: Đồng chí Lê Quang Sơn                        
- Điện thoại: 0917.971222

4. Hội cựu chiến binh BQL Khu kinh tế:
- Chủ tịch: Đồng chí Võ Thành Trung
- Điện thoại: 0978053555

Đường dây nóng
hotline
Trưởng ban: 
Ông Phạm Ngọc Minh
0982.595.373
Phó Chánh VP: 
Ông Nguyễn Phước Đại
0903.535.945
Trưởng phòng QLĐTDN: 
Ông Nguyễn Văn Tuấn
0914.064.845
 

 

 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
ĐC: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, Quảng Trị 
ĐT: 0233.3859713 - Fax: 0233.3551729 - Email: bqlkkt@quangtri.gov.vn