Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Khu Công nghiệp Quán Ngang

Post date: 31/03/2022

Description: Cong chinh KCN Quan Ngang

Cổng chính KCN Quán Ngang

Vị trí: Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Thành lập: năm 2008
Quy mô: Tổng diện tích đất quy hoạch: 318,13ha, trong đó
Giai đoạn I và II là: 201,39ha;
Giai đoạn III là: 116,74ha;
Tình hình hoạt động (2016): Có 15 dự án đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư là 3.120 tỷ đồng, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 95,219 ha. Trong đó: 10 dự án đã đi vào hoạt động; 4 dự án đã được cấp đất và đang triển khai xây dựng, 01 dự án đang làm thủ tục đăng ký đầu tư.
Tỷ lệ lấp đầy Giai đoạn I và II  (2016): 66,18%.
Khoảng cách: Cách trung tâm TP Đông Hà 10km về phía Bắc, Cảng Cửa Việt 15km, cảng Mỹ Thủy 45km, cảng Tiên Sa Đà Nẵng 182km
Cơ sở hạ tầng: Đã đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Một số hình ảnh về Khu Công nghiệp Quán Ngang:

Description: Picture9
Sơ đồ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Công nghiệp Quán Ngang, tỷ lệ 1/500