Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp ký kết giao ước thi đua năm 2019

Post date: 23/03/2022

Ngày 22/3, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã cùng với các đơn vị trong Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp năm 2019.