Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị nhận cờ đăng cai Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý KKT, KCN các tỉnh Trung Bộ năm 2024

Post date: 14/03/2024

Ngày 02/3/2024 vừa qua, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý KKT, KCN 06 tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Bùi Thị Thu Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và ông Trần Quốc Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKT, KCN các tỉnh Bắc Trung Bộ; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An và các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn Nghệ An.

Ông Phạm Ngọc Minh – Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Trị và ông Lê Tiến Trị - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An đồng chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 và phát động thi đua khối Ban Quản lý KKT, KCN 6 tỉnh Bắc Trung Bộ.

Triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh năm 2023 có nhiều khó khăn, nhưng trên cơ sở bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, Ban Quản lý KKT, KCN 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã có nhiều nỗ lực cố gắng, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong đó có các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, xúc tiến, thu hút đầu tư, uy hoạch và quản lý quy hoạch…

Bên cạnh ưu điểm và kết quả nổi bật, thông qua các phát biểu tham luận, đại diện Ban Quản lý KKT, KCN các tỉnh cũng nêu lên một số hạn chế, khó khăn trong thu hút các nhà đầu tư hạ tầng KCN; vướng mắc trong điều chỉnh, thông qua quy hoạch tích hợp theo Luật Quy hoạch và Luật Bảo vệ môi trường mới; nguyên nhân khiến công tác thu hồi đất để giải phóng mặt bằng đầu tư hạ tầng các KCN; công tác quản lý đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường còn một số khó khăn…

Tại Hội nghị, với tinh thần trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, Ban Quản lý KKT, KCN các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có các phát biểu tham luận góp ý, thống nhất nhiệm vụ công tác thi đua năm 2024. Trọng tâm là tăng cường công tác xúc tiến đầu tư; tập trung phối hợp cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trong các KKT, KCN, đặc biệt là các dự án lớn, trọng điểm; tiếp tục nghiên cứu triển khai hiệu quả Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý KCN, KKT...

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá phong trào thi đua năm 2023 và quán triệt mục đích, yêu cầu công tác thi đua năm 2024, Ban Quản lý KKT, KCN các tỉnh đã ký kết giao ước thi đua theo các nội dung trọng tâm sau: Đối với công tác quản lý Nhà nước, quản lý dự án, từng ban quản lý phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phát triển các KCN, KKT; tiếp tục huy động nguồn lực để hoàn thiện xây dựng hạ tầng các KCN, KKT. Các khu công nghiệp và khu kinh tế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án đầu tư triển khai đúng tiến độ; xây dựng đơn vị vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt văn minh công sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không gây phiền hà, sách nhiễu trong thực thi công vụ; công tác Đảng, đoàn thể quần chúng không ngừng được củng cố, phối hợp chặt chẽ để đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; hoạt động văn hóa, thể thao, công tác từ thiện và hoạt động xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn lao động, trật tự tại công sở.