Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ triển khai dự án Khu bến cảng Mỹ Thuỷ

Post date: 14/03/2024

Ngày 23/02/2024, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã đi kiểm tra thực địa và làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND huyện Hải Lăng; Công ty Cổ phần Liên doanh cảng Quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) - chủ đầu tư dự án; các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm sớm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến.

Description: D:\O Dia D\NGUYEN XUAN CAN\KHU KINH TE DONG NAM\01 DU AN CANG MY THUY\CT UBND TỈNH LÀM VIỆC VỚI BAN 2024\CT chỉ đạo tại thưc địa.jpg Description: D:\O Dia D\NGUYEN XUAN CAN\KHU KINH TE DONG NAM\01 DU AN CANG MY THUY\CT UBND TỈNH LÀM VIỆC VỚI BAN 2024\CT kiểm tra thực địa.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy do Công ty Cổ phần Liên doanh cảng Quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 04/01/2019. Dự án có quy mô 10 bến, tổng vốn đầu tư 14.234 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 2.143 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ được thực hiện từ năm 2018 - 2025 với 4 bến, tổng vốn đầu tư 4.946 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đã hoàn thành các thủ tục đầu tư gồm: Quy hoạch chi tiết xây dựng; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Phê duyệt thiết kế cơ sở, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (F/S); Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công; Đưa dự án ra khỏi khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; Giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và người dân đã đồng thuận diện tích 124,43ha/133,67ha.

Trong đó, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 118,80ha; người dân đã đồng thuận 5,63ha nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng đã chi trả là 93,088 tỷ đồng; hiện còn 9,23ha người dân chưa đồng thuận.

Khó khăn, vướng mắc còn lại đối với công tác giải phóng mặt bằng của dự án do người dân chưa đồng ý về thời gian tạo lập tài sản nên chưa thống nhất với phương án đền bù. Bên cạnh đó, người dân thuộc diện di dời nơi ở mới chưa đồng tình với giá đất cụ thể; đề nghị Nhà nước xem xét giảm giá đất tái định cư, một số hộ dân đề nghị giảm diện tích thửa đất tái định cư để giảm số tiền phải nộp khi di dời đến nơi ở mới…

Description: D:\O Dia D\NGUYEN XUAN CAN\KHU KINH TE DONG NAM\01 DU AN CANG MY THUY\CT UBND TỈNH LÀM VIỆC VỚI BAN 2024\Trưởng ban bc CT.jpg

Ông Phạm Ngọc Minh, TUV, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện dự án.

Sau khi đi kiểm tra thực địa và nghe Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện Hải Lăng, MTIP báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án; các khó khăn, vướng mắc; kiến nghị đề xuất…, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tích cực vào cuộc, phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ MTIP triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư và công tác GPMB cũng như ghi nhận sự quyết tâm, cam kết của MTIP trong việc hoàn thành thủ tục đầu tư để tổ chức triển khai thi công dự án.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Khu bến cảng Mỹ Thủy là công trình giao thông rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Hiện nay nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây qua cảng biển Quảng Trị và cảng biển khu vực miền Trung ngày một tăng cao, đặc biệt là vận chuyển than đá với khối lượng lớn từ tỉnh Sekông (Lào) qua các cửa khẩu Việt Nam đã trở thành vấn đề rất cấp thiết. Đây là cơ hội lớn, là động lực thúc đẩy việc đầu tư xây dựng hoàn thành đưa Khu bến cảng Mỹ Thủy đi vào hoạt động”.

Trước những cơ hội đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và MTIP cần tích cực hơn nữa, tập trung nhân lực giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình, nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án; các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xem đây là nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành trong Quý I/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng đưa ra những chỉ đạo cụ thể cho các sở ngành và các đơn vị liên quan. Đối với các vướng mắc liên quan đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham gia cụ thể vào các nội dung liên quan. Giao Sở Xây dựng nghiên cứu đối với phần cát làm vật liệu san lấp. Về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, giao UBND huyện Hải Lăng tích cực tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư đảm bảo kịp tiến độ bàn giao mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư tổ chức thi công dự án. Đối với diện tích đất người dân chưa đồng thuận phương án giải phóng mặt bằng, huyện căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng công khai phương án bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng, tập trung nhân lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 5/3/2024. Về công tác tái định cư, giao UBND huyện Hải Lăng khẩn trương hoàn thành phương án giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong giai đoạn 1 của dự án, hoàn thành trước ngày 01/3/2024. Giao các các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp tích cực hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Hải Lăng giải quyết các khó khăn, vướng mắc kịp thời nếu UBND huyện đề xuất.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng yêu cầu MTIP căn cứ các văn bản đã cam kết, phối hợp các sở, ban, ngành tập trung hoàn thành các thủ tục còn lại, tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát... đảm bảo các điều kiện theo quy định để thi công vào ngày 25/3/2024.