Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2024

Post date: 07/02/2024

Ngày 02/02/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức người lao động năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Ngọc Minh - TUV, Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

Trong 2023, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ ngành trung ương, sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực của các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương; đồng thời, quán triệt sâu sắc phương châm hành động của tỉnh Quảng Trị là “Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng trưởng”, với quyết tâm chính trị cao, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Trị.

Hội nghị đã báo cáo kết quả thu chi, tài chính năm 2023, kế hoạch phân bổ kinh phí năm 2024; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 của BCH Công đoàn cơ sở; báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2023.

Ở phiên thảo luận, với tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn cũng như nâng cao đời sống cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Qua đó, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu, giải trình các ý kiến liên quan.