Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Quảng Trị

Post date: 23/11/2023

Thực hiện Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, BQL Khu kinh tế đã tổ chức thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Quảng Trị theo đúng quy định. Ngày 01/11/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành Quyết định số 147/QĐ-KKT phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Quảng Trị gồm những nội dung chính như sau:

1. Phạm vi: Thuộc xã Hải Trường, xã Hải Lâm và thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, phù hợp với Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 23/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ V/v Quyết định Chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Quảng Trị và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Quảng Trị, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị được UBND huyện Hải Lăng phê duyệt tại Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 30/12/2021.

2. Ranh giới: cụ thể như sau:

- Phía Tây Bắc giáp khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp - đô thị Việt Nam - Singapore (Vsip 8) và đất trồng cây lâu năm xã Hải Lâm.

- Phía Tây Nam giáp đất trồng cây lâu năm xã Hải Trường và thị trấn Diên Sanh.

- Phía Đông Bắc giáp đất hành lang bảo vệ kết cấu đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 1A.

- Phía Đông Nam giáp khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp - đô thị Việt Nam - Singapore (Vsip 8) và đất trồng cây lâu năm xã Hải Trường.

3. Quy mô: Quy mô diện tích: khoảng 481,2ha, Quy mô dân số: dự kiến khoảng 17.500 – 24.500 người.

4. Mục tiêu lập quy hoạch:

- Hình thành Khu công nghiệp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hạ tầng của nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp, góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Quảng Trị.

- Tổ chức, bố trí đầy đủ, hợp lý các khu chức năng của khu công nghiệp; tổ chức không gian đất công nghiệp trên nguyên tắc hiệu quả cao, phát huy tối đa quỹ đất, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư; tổ chức mạng lưới đường giao thông đảm bảo kết nối thông suốt, an toàn và đạt hiệu quả cao nhất.

- Bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhà đầu tư, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài khu công nghiệp, đảm bảo tối đa hiệu quả kinh tế trong đầu tư xây dựng.

- Quy hoạch khu công nghiệp trên cơ sở phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.

- Đồ án quy hoạch sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc của các nhà đầu tư thứ cấp.

5. Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất như sau:

STT

Loại đất

Ký hiệu

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

Mật độ xây dựng tối đa (%)

Hệ số sử dụng đất (lần)

 Tầng cao tối thiểu (tầng)

 Tầng cao tối đa (tầng)

 
 

1

Đất công trình sản xuất công nghiệp, TTCN, kho tàng

 CN

349,71

72,67

70

 0,7-6,3

1

9

 

2

Đất công trình hành chính dịch vụ

CCDV

4,08

0,85

 70

0,7-11,2 

1

16

 

3

Đất cây xanh, mặt nước

 CX

57,47

11,94

 

 

 

 

 

4

Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác

HTKT

7,51

1,56

70

 0,7-3,5

1

5

 

5

Đất giao thông

 -

56,59

11,76

 

 

 

 

 

6

Đường điện 110kV và hành lang bảo vệ an toàn

 HL

3,46

0,72

 

 

 

 

 

7

Phạm vi nút giao QL15D và QL1A (Đường nhánh và cây xanh)

 -

2,38

0,5

 

TỔNG

481,2

100

 

 

 

 

 

 (Chi tiết theo Quyết định phê duyệt và Hồ sơ Đồ án Quy hoạch đính kèm)

Phối cảnh Đồ án Quy hoạch chi tiết

Trước đó, thực hiện quy định tại Điều 17, Luật Xây dựng 2014 số 50/2014/QH13 về hình thức, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng; ngày 15/9/2023, BQL Khu kinh tế phối hợp cùng UBND huyện Hải Lăng, UBND thị trấn Diên Sanh, UBND xã Hải Trường, UBND xã Hải Lâm và Công ty TNHH Liên doanh Phát triển Quảng Trị tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức, cộng đồng dân cư về nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Quảng Trị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Hải Lăng; đại diện Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã: Hải Lâm, Hải Trường và thị trấn Diên Sanh; đại diện các thôn và bà con Nhân dân xã: Hải Lâm, Hải Trường và thị trấn Diên Sanh; đại diện Công ty TNHH Liên doanh Phát triển Quảng Trị và Đơn vị tư vấn. Tại Hội nghị, cơ bản các ý kiến tham gia của tổ chức, cộng đồng dân cư thống nhất với nội dung của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Quảng Trị.