Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế quyết liệt thực hiện cải cách hành chính để tập trung vào thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế

Post date: 22/03/2022

Cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn trong tình hình mới.

Một trong những nội dung quan trọng của cải cách hành chính ở Việt Nam là cải cách thủ tục hành chính, được quy định trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ. Cải cách thủ tục hành chính liên quan đến tất cả cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong xã hội và được coi là khâu đột phá đổi mới nền hành chính nhà nước.

Đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, công tác cải cách hành chính đóng vai trò hết sức quan trọng nhằm thu hút đầu tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế để nâng cao tỷ trọng về giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu, thu nộp ngân sách địa phương và giải quyết việc làm cho người lao động.

Trong những năm qua, đóng góp của khu công nghiệp, khu kinh tế vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà có chiều hướng gia tăng qua các năm, tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng, tiềm lực vốn có của các khu công nghiệp, khu kinh tế; tình hình thu hút các dự án đầu tư chưa nhiều, chất lượng, hiệu quả hoạt động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế chưa cao.
 

 

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Thái Nhật Vinh
thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà


Trước tình hình đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, trong thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế đã chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung vào việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực hiện thủ tục hành chính, được thể hiện qua các nội dung sau:

Thứ nhất, đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính Ban Quản lý Khu kinh tế do ông Phạm Ngọc Minh – Trưởng Ban làm Trưởng Ban chỉ đạo, các đồng chí trong Lãnh đạo Ban và trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo Quyết định số 79/QĐ-KKT ngày 28/7/2020. Thành lập Tổ giúp việc cải cách hành chính Ban Quản lý Khu kinh tế gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn theo Quyết định số 80/QĐ-KKT ngày 28/7/2020.

Thứ hai, đã thành lập đoàn kiểm tra thực hiện cải cách hành chính do ông Trương Khắc Nghi – Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra tại Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp, Phòng Quản lý Quy hoạch – Xây dựng và Tài nguyên môi trường để kiểm tra, đánh giá những mặt đã đạt được, những điểm còn tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra các kiến nghị để các phòng khắc phục trong thời gian tới.

Thứ ba, đã tổ chức Hội nghị cải cách hành chính và tập huấn ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, với sự thuyết giảng của giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn, báo cáo viên của Trung tâm Tin học tỉnh, với các chuyên đề về cải cách hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc mới theo mô hình 4.0. Hội nghị được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo Ban, lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động các đơn vị. Các chuyên đề của Hội nghị được trình bày nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức hơn nữa cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động BQL Khu kinh tế về tầm quan trọng của cải cách hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, góp phần đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính, đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế.
 

 

Tổ chức Hội nghị về cải cách hành chính và tập huấn ứng dụng phần mềm quản lý văn bản
và hồ sơ công việc cho công chức, viên chức BQL Khu kinh tế


Thứ tư, Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo các phòng, ban thực hiện các nội dung cụ thể bao gồm:
- Công bố, công khai, niêm yết các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trang thông tin điện tử của BQL Khu kinh tế;
- Tổ chức vận hành có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các TTHC về đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, môi trường…;
- Rà soát và đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC đã được quy định;
- Rà soát, điều chỉnh tăng số lượng thủ tục hành chính theo mức độ 3, mức độ 4;
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động của BQL Khu kinh tế;
- Đánh giá chỉ số hài lòng của doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với sự phục vụ của công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của BQL Khu kinh tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tình.

Song song với việc cải cách hành chính, Ban cũng đã đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức vì xác định yếu tố con người quyết định chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc cho doanh nghiệp. Nhiều giải pháp được triển khai như: tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử cho công chức phụ trách bộ phận một cửa và công chức chuyên môn giải quyết TTHC; kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC tại các bộ phận tham gia giải quyết TTHC; thường xuyên tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, giờ giấc làm việc và văn hóa ứng xử nơi công sở.

Những nội dung trên đã đảm bảo quyền tiếp cận thông tin và phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; xóa bỏ rào cản về thời gian, giảm chi phí và rủi ro trong thực hiện TTHC; nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp, nhà đầu tư về việc cung ứng các dịch vụ công… 

Tin tưởng rằng, với những chỉ đạo quyết liệt của BQL Khu kinh tế, quyết tâm cao của toàn thể công chức, viên chức, người lao động về đẩy mạnh cải cách hành chính, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhằm góp phần duy trì và nâng cao chỉ số PCI, chỉ số PAPI của tỉnh trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Trương Việt Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đường dây nóng
hotline
Trưởng ban: 
Ông Phạm Ngọc Minh
0982.595.373
Phó Chánh VP: 
Ông Nguyễn Phước Đại
0903.535.945
Trưởng phòng QLĐTDN: 
Ông Nguyễn Văn Tuấn
0914.064.845
 

 

 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
ĐC: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, Quảng Trị 
ĐT: 0233.3859713 - Fax: 0233.3551729 - Email: bqlkkt@quangtri.gov.vn