Danh bạ điện thoại, email - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Danh bạ điện thoại, email công vụ

 

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email

Lãnh đạo Ban

Phạm Ngọc Minh Trưởng ban 0982.595.373 phamngocminh@quangtri.gov.vn
Trần Quang Trung Phó Trưởng ban 0903.591.456 tranquangtrung@quangtri.gov.vn
Trương Khắc Nghi Phó Trưởng ban 0901.252.729 truongkhacnghi@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Thiện Phó Trưởng ban 0899236567 nguyenducthien1@quangtri.gov.vn

Văn phòng Ban

Lê Thanh Cảnh Chánh Văn phòng 0913.646.368 lethanhcanh@quangtri.go.vn
Nguyễn Phước Đại Phó CVP 0903.535.945 nguyenphuocdai@quangtri.gov.vn
Trương Việt Dũng Phó CVP 0903.523.568 truongvietdung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Huyền Phó CVP 0917.680.435 nguyenthihuyen@quangtri.gov.vn
Trần Thái Bảo Chuyên viên 0905588299 tranthaibao@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Anh Thư Kế toán trưởng 0935.099.168 hothianhthu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Mỹ Lệ Văn thư 0935.541.456 nguyenthimyle@quangtri.gov.vn
Trần Thị Sen Thủ quỹ 0935.259.456 tranthisen@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngọc Bình Nhân viên lái xe 0905.232.456 nguyenngocbinh@quangtri.gov.vn

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Nguyễn Đình Thuyết Trưởng phòng 0915.325.479 nguyendinhthuyet@quangtri.gov.vn
Lê Bá Trung Phó Trưởng phòng 0914.050835 lebatrung@quangtri.gov.vn
Bùi Thị Kiều Phương Chuyên viên 0905.271.171 buithikieuphuong@quangtri.gov.vn
Phạm Đình Hưng Chuyên viên 0815.650.789 phamdinhhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Phan Bảo Vy Chuyên viên 0904016080 nguyenphanbaovy@quangtri.gov.vn

Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

Dương Hùng Trưởng phòng 0914.092.577 duonghung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hoàng Kỳ Chuyên viên 0905.090.459 nguyenhoangky@quangtri.gov.vn
Trần Mạnh Linh Chuyên viên 0914.174.686 tranmanhlinh@quangtri.gov.vn
 Lê Quang Sơn Chuyên viên 0917971222 lequangson@quangtri.gov.vn

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng 0914.064.845 nguyenvantuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đăng Dự Phó Trưởng phòng 0919575668 nguyendangdu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hiệp Chuyên viên 0983.064.456 nguyenthihiep@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Cẩn Chuyên viên 0941344968 nguyenxuancan@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Hồng Nhung Chuyên viên 0901995195 hoangthihongnhung@quangtri.gov.vn

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế

Võ Thành Trung Phó Giám đốc
(phụ trách)
0978053555 vothanhtrung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trường Thành Trưởng phòng
HC-TH
0949257259 nguyentruongthanh@quangtri.gov.vn
Mai Xuân Tiến Trưởng phòng
Quản lý dự án
0905873678 maixuantien@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thanh Hà Kế toán 0944890555 vothithanhha@quangtri.gov.vn
Lê Thị Hà Kế toán 0985181167 lethiha@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Hương Văn thư 0935167559 hothihuong@quangtri.gov.vn

Trung tâm Quản lý cửa khẩu

Trần Minh Phú Giám đốc 0905511575 tranminhphu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Công Phó Giám đốc 0977551199 nguyenvancong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngọc Thắng Trưởng phòng
HC-TH
0915779997 nguyenngocthang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hữu Cầu Phó Trưởng phòng
HC-TH
0972307678 nguyenhuucau@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngọc Minh Kế toán trưởng 0917161015 nguyenngocminh@quangtri.gov.vn
Phan Thị Thu Hiền Văn thư 0852534252 phanthithuhien@quangtri.gov.vn

Trung tâm Quản lý và Khai thác CSHT KKT, KCN

Lê Thanh Tuấn Giám đốc 0919877007 lethanhtuan@quangtri.gov.vn
Phạm Thanh Bình Phó Giám đốc 0917988748 phamthanhbinh@quangtri.gov.vn
Trần Nữ Kiều Giang Trưởng phòng
HC-TH
0915857187 trannukieugiang@quangtri.gov.vn
Phan Thị Đào Phó Trưởng phòng
HC-TH
0971481777 phanthidao@quangtri.gov.vn
Trần Hữu Thành Kế toán 0965614135 tranhuuthanh@quangtri.gov.vn
Ngô Thị Hằng Văn thư 0948930547 ngothihang@quangtri.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Lao Bảo

Lê Thị Đóa Nhân viên 0985.042.001 lethidoa@quangtri.gov.vn

Đường dây nóng
hotline
Trưởng ban: 
Ông Phạm Ngọc Minh
0982.595.373
Phó Chánh VP: 
Ông Nguyễn Phước Đại
0903.535.945
Trưởng phòng QLĐTDN: 
Ông Nguyễn Văn Tuấn
0914.064.845
 

 

 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
ĐC: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, Quảng Trị 
ĐT: 0233.3859713 - Fax: 0233.3551729 - Email: bqlkkt@quangtri.gov.vn