Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư

10:12, Thứ Năm, 27-10-2022

Cơ quan báo cáo     Ngày báo cáo: Ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo
         
 
Biểu 2: BÁO CÁO QUÝ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
(Doanh nghiệp có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 1 biểu riêng)
( Quý…. năm ….)
Phần I: Thông tin chung về dự án đầu tư
Tên dự án / Tên Hợp đồng BCC  
Mã số dự án/ Số GCNĐT   Ngày cấp:   
Cơ quan cấp GCNĐKĐT:   
Địa điểm dự án:   
Tổng vốn đầu tư đăng ký  
Tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án:  
Mã số doanh nghiệp:   Ngày cấp lần đầu:  
Mã số thuế:   
Cơ quan cấp:  
Địa chỉ:   
Số điện thoại:   Email:   
         
Phần II: Tình hình thực hiện dự án đầu tư
         
Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện Quý báo cáo Cộng dồn từ đầu năm đến cuối Quý báo cáo Cộng dồn từ khi được cấp GCNĐKĐT đến cuối Quý báo cáo
I. Vốn đầu tư thực hiện USD      
1. Vốn góp (liệt kê theo từng nhà đầu tư) USD      
1.1. Nhà đầu tư Việt Nam        
Tên nhà đầu tư thứ nhất USD      
Trong đó:   X
- Tiền mặt USD      
- Máy móc, thiết bị USD      
- Tài sản khác USD      
Tên nhà đầu tư tiếp theo USD      
……………. USD      
         
1.2. Nhà đầu tư nước ngoài USD      
Tên nhà đầu tư thứ nhất USD      
Trong đó:   X
- Tiền mặt USD      
- Máy móc, thiết bị USD      
- Tài sản khác USD      
Tên nhà đầu tư tiếp theo        
………………..        
2. Vốn vay ròng USD      
Trong đó:   X
2.1. Vay trong nước USD      
2.2. Vay từ công ty mẹ ở nước ngoài USD      
2.3. Vay nước ngoài khác USD      
II. Lợi nhuận sau thuế USD     X
Trong đó:      
     - Cổ tức      
     - Lợi nhuận chưa phân phối       
     - Lợi nhuận phân bổ vào các quỹ:       
III. Doanh thu thuần USD     X
IV. Giá trị hàng xuất khẩu USD    
V. Giá trị hàng nhập khẩu USD    
- Nhập khẩu để đầu tư hình thành DN USD    
- Nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh USD    
VI. Số lao động hiện có đến thời điểm báo Người    
1. Lao động Việt Nam  Người   X
Trong đó:     
- Lao động trong tỉnh/thành phố Người  
- Lao động ngoài tỉnh/thành phố Người  
2. Lao động nước ngoài Người  
VII. Thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước USD    
- Thuế GTGT hàng bán nội địa USD    
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu USD    
- Thuế tiêu thụ đặc biệt USD    
- Thuế xuất khẩu USD    
- Thuế nhập khẩu USD    
- Thuế thu nhập doanh nghiệp USD    
- Thuế khác USD    
VIII. Cập nhật tình hình dự án (VD: dự án đang xây dựng, đang hoạt động sản xuất kinh doanh, đang gặp khó khăn, vướng mắc (nêu cụ thể),….)
         
Ghi chú:         
- Vốn vay ròng = tổng vay trong kỳ trừ số trả nợ trong kỳ (bao gồm cả vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn)
- Đối với các dự án của nhà đầu tư trong nước, dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư bằng Việt Nam đồng thì đơn vị báo cáo là "Triệu VNĐ"
- Không báo cáo vào các ô đánh dấu "X"
- Cách tính:        
I = 1+2        
1= 1.1 + 1.2    
                  2 = 2.1 + 2.2 + 2.3    


Tải file đính kèm tại đây

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đường dây nóng
hotline
Trưởng ban: 
Ông Phạm Ngọc Minh
0982.595.373
Phó Chánh VP: 
Ông Nguyễn Phước Đại
0903.535.945
Trưởng phòng QLĐTDN: 
Ông Nguyễn Văn Tuấn
0914.064.845
 

 

 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
ĐC: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, Quảng Trị 
ĐT: 0233.3859713 - Fax: 0233.3551729 - Email: bqlkkt@quangtri.gov.vn