Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng KKT, KCN Quảng Trị năm 2024

13:56, Thứ Năm, 16-5-2024

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-TTQLHT ngày 15/4/2024 của Trung tâm quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng KKT, KCN về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024; Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng KKT, KCN Quảng Trị thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển

(Phụ lục 01 kèm theo)     

2. Danh mục tài liệu tham khảo từng vị trí tuyển dụng

(Phụ lục 02, 03 kèm theo)

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2 (phỏng vấn):

Bắt đầu từ 08h00 ngày 21 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: tại Hội trường tầng 3 (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh số 91 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Trên đây là nội dung Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng KKT, KCN Quảng Trị thông báo để thí sinh biết, tham gia./.

Phụ lục 01:

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 (PHỎNG VẤN)

Phụ lục 02:

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Vị trí: Phụ trách kỹ thuật

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019

2. Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 202

3. Luật đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023

4. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019

5. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

6. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

7. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

8. Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

9. Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Trung tâm quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng KKT, KCN Quảng Trị trực thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

10. Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng KKT, KCN Quảng Trị.

Phụ lục 03:

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Vị trí: Hành chính – Văn phòng

1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

4. Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

5. Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

6. Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15

7. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

8. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

9. Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc tại các tổ chức hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

10. Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Trung tâm quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng KKT, KCN Quảng Trị trực thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

11. Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng KKT, KCN Quảng Trị.

12. Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định quản lý các chức danh cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2020/NĐ-CP và người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị.

Tải file tại đây.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đường dây nóng
hotline
Trưởng ban: 
Ông Phạm Ngọc Minh
0982.595.373
Phó Chánh VP: 
Ông Nguyễn Phước Đại
0903.535.945
Trưởng phòng QLĐTDN: 
Ông Nguyễn Văn Tuấn
0914.064.845
 

 

 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
ĐC: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, Quảng Trị 
ĐT: 0233.3859713 - Fax: 0233.3551729 - Email: bqlkkt@quangtri.gov.vn