Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh

8:51, Thứ Tư, 15-11-2023

Xác định việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến là khâu quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tập trung triển khai thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nói riêng và của tỉnh Quảng Trị nói chung.

Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được hiểu là hình thức thực hiện các giao dịch điện tử giữa các doanh nghiệp, tổ chức, công dân với nhà nước nhằm thực hiện các yêu cầu giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính đơn giản, không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm tiết kiệm chi phí đi lại và công sức làm việc. Ngày 9/12/2019, Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức được đưa vào vận hành và sử dụng tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. Cổng DVC là một trong những bước tiến quan trọng đánh dấu việc đổi mới đưa công nghệ vào quản lý, hỗ trợ thực hiện các giấy tờ thủ tục hành chính công.

Description: Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hiện nay, việc ứng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử của tỉnh Quảng Trị. Sử dụng DVCTT giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; tăng tính công khai, minh mạch của TTHC; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ TTHC... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  Ngoài ra, việc gửi hồ sơ qua DVCTT giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Nếu trước đây, muốn đăng ký TTHC phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ thì nay với phương thức DVCTT, mọi công việc liên quan đến TTHC, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ.