Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Sôi động Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số của Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2023”

10:46, Thứ Bảy, 28-10-2023

Chiều ngày 26/10, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023”. Đến dự, theo dõi cuộc thi có các đồng chí Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng, đơn vị; cùng đông đảo đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban đã có mặt cổ vũ, động viên cho các đội thi.

Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan. Qua đó, tìm kiếm các mô hình, sáng kiến, giải pháp thiết thực, có khả năng áp dụng trong thực tế để góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng triển khai công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Cuộc thi năm nay với sự tham gia của 4 đội: Khối Văn phòng Ban; Ban Quản lý Dự án ĐTXD  Khu kinh tế; Trung tâm Quản lý cửa khẩu; Trung tâm Quản lý và Khai thác CSHT KKT, KCN. Theo thể lệ, các đội trải qua 4 phần thi: Chào hỏi, Khởi động, Mảnh ghép bí ẩn và Về đích.