Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kiểm tra tiến độ Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị

14:43, Thứ Năm, 24-8-2023

Sáng ngày 18/8/2023, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đi kiểm tra tiến độ Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị và các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải và UBND huyện Hải Lăng. Về phía Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có Ông Phạm Ngọc Minh, TUV, Trưởng ban cùng các phòng, đơn vị thuộc Ban.

Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 23/3/2021; nhà đầu tư: Công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa và Sumitomo Corporation với diện tích mặt đất sử dụng: 481,2 ha; tổng vốn đầu tư của dự án: 2.074 tỷ đồng. Vốn đầu tư giai đoạn 1 là 504 tỷ đồng với diện tích đất: 97,4 ha, tiến độ: 2021 – 2025.

Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án và những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, Ông Phạm Ngọc Minh, TUV, Trưởng ban báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế cùng các Sở, ngành và UBND huyện Hải Lăng đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ, đốc thúc Nhà đầu tư tiến hành triển khai các thủ tục Dự án theo quy định. Hiện nay, Dự án đã hoàn thành các thủ tục về chứng nhận đầu tư, thành lập khu công nghiệp, quy hoạch phân khu, thủ tục đấu nối giao thông, báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, nộp tiền trồng rừng thay thế.

Tính đến ngày 17/8/2023, tổng diện tích đã ban hành Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án GPMB và người dân đã đồng thuận là 93,56 ha/96,05 ha, đạt 97,41%. Trong đó, UBND huyện Hải Lăng đã ban hành 29 Quyết định thu hồi đất với diện tích 73,88 ha, phê duyệt kinh phí là 68,41 tỷ đồng; diện tích người dân đồng thuận phương án BTHT là 19,68 ha, hiện Hội đồng GPMB huyện đang hoàn thiện phương án trình UBND huyện phê duyệt phương án, kinh phí GPMB; diện tích còn lại 2,49ha dự kiến hoàn thành việc thỏa thuận với người dân trong tháng 8/2023. Dự kiến triển khai thi công xây dựng Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị trong Quý III/2023.