Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu bến cảng Mỹ Thuỷ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

11:6, Thứ Năm, 12-1-2023

 

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu bến cảng Mỹ Thuỷ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị được Ban Quản lý Khu kinh tế phê duyệt tại Quyết định số 159/QĐ-KKT ngày 22/12/2022. Thực hiện Điều 40, 41, 42 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14) về công bố công khai, trách nhiệm tổ chức công bố công khai, hình thức công bố công khai quy hoạch xây dựng. Nhằm công bố công khai Đồ án Quy hoạch, Quyết định phê duyệt Đồ án đến với các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan cũng như toàn thể bà con Nhân dân xã Hải An và đảm bảo phục vụ cho công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Khu bến cảng Mỹ Thuỷ; Chiều ngày 04/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu bến cảng Mỹ Thuỷ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Tham dự Hội nghị về phía Ban Quản lý Khu kinh tế có đồng chí Trần Quang Trung, Phó Trưởng Ban cùng phòng chuyên môn; về phía huyện Hải Lăng có đồng chí Lê Thế Quảng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Dương Viết Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; về phía xã Hải An có đồng chí Phan Thành Chung, HUV, Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Lê Bá Phước, Chủ tịch UBND cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, thường trực HĐND, UBND, UBMT các ban ngành, đoàn thể, CBCC,VC và bà con Nhân dân xã Hải An.