Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu bến cảng Mỹ Thủy

15:3, Thứ Sáu, 30-12-2022

Ngày 22/12/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Tri ban hành Quyết định số 159/QĐ-KKT về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị có những nội dung chính như sau:

Về phạm vi: Thuộc phạm vi xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nằm trong Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 và một phần phạm vi diện tích nằm ngoài Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã được phê duyệt.

Về ranh giới: cụ thể như sau:

- Phía Đông Bắc: Giáp biển Đông.

- Phía Đông Nam: Giáp đường Quốc lộ 15D và Nhà máy Nhiệt điện (khu đất số 21 của Quy hoạch phân khu).

- Phía Tây Nam: Giáp đường nối Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến Cảng Cửa Việt (đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam) và các khu đất bố trí: (1) Khu dịch vụ hậu cần cảng, hỗ trợ phát triển cảng biển; (2) Khu phi thuế quan; (3) Khu trung tâm xúc tiến đầu tư, giới thiệu sản phẩm, thưong mại dịch vụ.

- Phía Tây Bắc: Giáp đất quy hoạch Khu phức họp năng lượng (khu đất số 23 của Quy hoạch phân khu).

Về quy mô, diện tích lập quy hoạch: 685 ha (theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư; Văn bản số 3446/UBND-KT ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh v/v hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy; Báo cáo sổ 1152/KKT-QHTN ngày 20/7/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế v/v tình hình hỗ trợ triển khai dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy).

Về tính chất: Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kì 2021-2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 và quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thuỷ, xác định: Khu bến cảng Mỹ Thuỷ phục vụ trực tiếp cho khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, kết hợp tiếp chuyển hàng cho Cộng Hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Đông Bắc Vương quốc Thái Lan trên tuyến hàng lang kinh tế Đông - Tây; Có bến tổng hợp, container, hàng rời cho cỡ tàu trọng tải đến 100.000 DWT.

Về mục tiêu:

- Hình thành Khu bến cảng Mỹ Thủy thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; đầu tư xây dựng và kinh doanh khu bến cảng chuyên dùng phục vụ chủ yếu cho các cơ sở công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, kết hợp thu hút lượng hàng hóa quá cảnh cho Lào, Đông Bắc Thái Lan trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây; bảo đảm tiếp nhận tàu có trọng tải đến 100.000 tấn. 

- Cụ thể hóa theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2000; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Công ty Cổ phần liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế về quản lý và thực hiện đồ án Quy hoạch được duyệt. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết, Công ty Cổ phần liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy tổ chức công bố công khai quy hoạch chi tiết theo quy định. Khi có yêu cầu điều chỉnh quy hoạch, Công ty Cổ phần liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy có trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị xem xét, giải quyết theo quy định.

Hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu bến cảng Mỹ Thủy tại đây.

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đường dây nóng
hotline
Trưởng ban: 
Ông Phạm Ngọc Minh
0982.595.373
Phó Chánh VP: 
Ông Nguyễn Phước Đại
0903.535.945
Trưởng phòng QLĐTDN: 
Ông Nguyễn Văn Tuấn
0914.064.845
 

 

 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
ĐC: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, Quảng Trị 
ĐT: 0233.3859713 - Fax: 0233.3551729 - Email: bqlkkt@quangtri.gov.vn