Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Đẩy mạnh CCHC đối với hàng hóa XNK tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

14:59, Thứ Ba, 15-11-2022

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hàng hóa XNK tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, việc đẩy mạnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan và tất yếu. Đây cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng cửa khẩu kiểu mẫu, hiện đại, thông minh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, hướng tới xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Hiện nay, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, các lực lượng chức năng, các doanh nghiệp tại cửa khẩu đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tác nghiệp tại cửa khẩu, nhất là Ngành Hải quan đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách TTHC, hiện đại hóa hải quan nhằm giúp các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tiết kiệm thời gian, chi phí, thuận lợi hơn trong hoạt động thông quan hàng hóa và nộp thuế.

Những năm qua, thủ tục hải quan đều điện tử hóa, không cần phải đến trực tiếp, chờ đợi nộp tờ khai nên hoạt động xuất khẩu của Doanh nghiệp rất thuận lợi. Hiện nay, tờ khai hải quan của DN đã được xử lý thông qua hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS).

Ngoài ra, hải quan điện tử còn giúp Doanh nghiệp phát triển mô hình quản lý nội bộ tích hợp với khai báo và thông quan, chia sẻ thông tin để từ đó hiện đại hóa hệ thống quản lý của mình. Với dữ liệu kê khai, Doanh nghiệp có thể thực hiện thống kê, báo cáo và phân tích để có được kết quả và phương án kinh doanh tốt hơn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai báo, giám sát đã phát huy hiệu quả rất tốt trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, giúp hàng hóa của Doanh nghiệp vẫn đảm bảo thông quan kịp thời.

So với thủ tục hải quan truyền thống, sử dụng giấy tờ như trước đây thì Doanh nghiệp chỉ khai báo trên phần mềm điện tử của các Ngành tại cửa khẩu đem lại rất nhiều lợi ích, có thể làm thủ tục từ xa, tiết kiệm chi phí và thời gian. Thứ hai, DN chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh nhờ nắm được thông tin phản hồi về kết quả thông quan nhanh hơn. Tốc độ thông quan nhanh hơn rất nhiều so với thực hiện thủ công.

99,65% doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Đến nay, theo thống kê từ Tổng cục Hải quan đã hoàn thành mục tiêu 5E (E-Declaration; E-payment; E-C/O; E-Permit và E-Manifest) về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý nhà nước về hải quan, xây dựng được một hệ thống CNTT tập trung cấp Tổng cục phục vụ công tác quản lý nhà nước về hải quan, hoạt động ổn định, thông suốt, bao phủ và hỗ trợ hầu hết các lĩnh vực trọng yếu về quản lý hải quan.

Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp, Các Ngành tại CKQT Lao Bảo cũng đã tập trung triển khai các hoạt động để từng bước ứng dụng CNTT một cách toàn diện vào tất cả các mặt công tác nghiệp vụ của từng ngành.