Chi tiết bài viết - Ban quản lý khu kinh tế Tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức cuộc thi cải cách hành chính năm 2021

15:35, Thứ Hai, 21-3-2022

Căn cứ Quyết định số 5959/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021; Kế hoạch số 59/KH-KKT ngày 20/01/2021 về cải cách hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2021; Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC cũng như phát huy tính sáng tạo đưa ra các sáng kiến, giải pháp CCHC hiệu quả áp dụng vào hoạt động công vụ góp phần nâng cao hiệu quả CCHC; Ngày 08/9/2021, BQL Khu kinh tế ban hành Kế hoạch số 1147/KH-KKT về việc Tổ chức cuộc thi cải cách hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2021.
 

Theo đó, nội dung yêu cầu của các bài thi đề xuất sáng kiến, giải pháp cần có tính khả thi áp dụng thực tế, tiết kiệm kinh phí, thời gian,… nhằm thực hiện tốt công tác CCHC trong cơ quan, đơn vị mình hoặc tỉnh, tập trung vào một số nội dung chính sau:

- Sáng tạo, đổi mới trong thực hiện kế hoạch công tác CCHC.

- Cải cách thủ tục hành chính: Đơn giản hóa TTHC; Cải tiến quy trình giải quyết TTHC để tiết kiệm thời gian và chi phí cho cơ quan và người dân, doanh nghiệp; Tăng số lượng hồ sơ TTHC đúng hạn và trước hạn; Nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp; Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Nâng cao chất lượng trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Ứng dụng CNTT vào xây dựng chính quyền điện tử.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC; Cải cách tài chính công; Hoàn thiện cơ cấu, TCBM, biên chế, VTVL, cơ cấu ngạch công chức và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp; Đổi mới chế độ quản lý CCVC; cải cách chế độ tiền lương; đào tạo bồi dưỡng, nâng cao tỉnh thần trách nhiệm và đạo đức của CCVC.

- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm tăng chất lượng trong công tác thu hút đầu tư, tăng số doanh nghiệp đầu tư mới và tăng tỷ lệ đóng góp cho ngân sách nhà nước của tỉnh.

- Hiện đại hóa hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các sáng kiến, giải pháp trong công tác quản lý điều hành, xử lý công việc chuyên môn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công vụ.

- Nâng cao các chỉ số CCHC; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Ban, Ban chỉ đạo CCHC, Cuộc thi được đông đảo cán bộ, CCVC và người lao động Ban hưởng ứng tham gia với tổng số 22 bài sáng kiến, giải pháp CCHC đến từ các phòng, Ban, đơn vị trong toàn cơ quan. Tất cả các bài dự thi đều có nội dung phù hợp, được đầu tư công phu, mang tính sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tế tại Cơ quan. Cuộc thi được tổ chức gồm 2 vòng chấm: Vòng sơ loại và Vòng chung kết; được chấm theo nguyên tắc “Trung thực, khách quan, chính xác, công bằng”; các thành viên Ban giám khảo chấm bài độc lập và chịu trách nhiệm trước Ban giám khảo về kết quả chấm điểm của mình.

Ngày 18/10/2021, Ban giám khảo gồm 8 thành viên của Tổ giúp việc CCHC tiến hành chấm vòng sơ loại và đã lựa chọn được 10 bài thi đạt số điểm cao nhất xếp từ trên xuống vào vòng chung kết.

Ban giám khảo gồm các thành viên của Tổ giúp việc CCHC chấm vòng sơ loại

Căn cứ kết quả chấm vòng chung kết của Ban giám khảo là 7 thành viên Ban chỉ đạo CCHC ngày 20/10/2021; Ngày 29/10/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-KKT phê duyệt kết quả bài thi cải cách hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2021.

Theo đó, đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh trong công tác khảo sát thực địa KCN, KKT” của tác giả Lê Quang Sơn đạt giải Nhất, đề tài “Đơn giản hóa thủ tục quản lý dự án” của tác giả Nguyễn Trường Thành đạt giải Nhì, đề tài “Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước trong thời kỳ tinh giảm biên chế” của tác giả Nguyễn Đình Thuyết đạt giải Ba và 3 giải Khuyến Khích cho các đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư tại KCN, KKT tỉnh Quảng Trị”, tác giả Nguyễn Hoàng Kỳ; “Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối nối thoát nước và xử lý nước thải tại KCN”, tác giả Lê Ngọc Linh Đan; “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác Cải cách thủ tục hành chính tại CKQT trên địa bàn tỉnh”, tác giả Lê Thanh Dũng.

Thông qua cuộc thi tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan và tìm ra các mô hình, sáng kiến, giải pháp thiết thực, có khả năng áp dụng trong thực tế để góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng triển khai công tác CCHC tại cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Phước Đại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đường dây nóng
hotline
Trưởng ban: 
Ông Phạm Ngọc Minh
0982.595.373
Phó Chánh VP: 
Ông Nguyễn Phước Đại
0903.535.945
Trưởng phòng QLĐTDN: 
Ông Nguyễn Văn Tuấn
0914.064.845
 

 

 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
ĐC: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, Quảng Trị 
ĐT: 0233.3859713 - Fax: 0233.3551729 - Email: bqlkkt@quangtri.gov.vn