Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu

Thứ năm - 13/10/2016 09:57
1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của Ban Quản lý Khu Kinh tế;

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, sửa đổi; sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng Doanh nghiệp xử lý;

- Bước 3: Trả kết quả.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Ban Quản lý Khu Kinh tế

- Địa chỉ: Số 91 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại: 053 3 609307;             Fax: 053 3 551729

- Có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu (Phụ lục 6);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;

- Phương án kinh doanh (đối với thương nhân bán buôn rượu) gồm các nội dung:

+ Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo các bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các nhà cung cấp rượu (nếu đã kinh doanh);

+ Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu;

+ Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;

+ Bảng kê danh sách các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình;

+ Hồ sơ về kho hàng gồm: Địa điểm và năng lực (sức chứa) của kho; Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời hạn tối thiểu là 01 năm); Bảng kê thiết bị kiểm tra, và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để đảm bảo kho luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu); Các tài liệu liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn;

- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh bán buôn hoặc bán lẻ rượu, gồm:

+ Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;

+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời hạn tối thiểu là 01 năm);

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra, và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để đảm bảo khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

+ Các tài liệu liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với các cơ sở kinh doanh rượu (bán buôn, bán lẻ, kho hàng) có tổng diện tích từ 300m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1000m3 trở lên phải có:

+ Bản sao hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của cơ sở đó;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do công an tỉnh cấp.

- Đối với các cơ sở kinh doanh rượu (bán buôn, bán lẻ) nằm trong chợ kiên cố, bán kiên cố thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên; các chợ kiên cố khác, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp có tổng diện tích các gian hàng từ 300m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1000m3 trở lên phải có:

+ Bản sao hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của chợ kiên cố, bán kiên cố trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy chợ kiên cố, bán kiên cố trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó.

- Đối với tất cả các cơ sở kinh doanh bán buôn và bán lẻ khác mà thương nhân là doanh nghiệp phải có:

+ Hồ theo dõi, quản lý phòng cháy và chữa cháy, gồm: Quy định; nội quy; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC; Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; Phương án PCCC; bảng kê trang thiết bị về PCCC;

+ Bản sao hợp lệ biên bản kiểm tra PCCC do Công an tỉnh chứng nhận (thời gian lập biên bản trong vòng 01 năm kể từ lúc nộp hồ sơ xin cấp giấy phép).

 b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. (Điểm 3, Khoản C, Mục III Thông tư số 10/2008/TT-BCT)

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép

8. Phí, lệ phí: (Khoản 2, Điều 2 tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC)

- Phí: Phí thẩm định: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;

- Lệ phí: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh rượu: 100.000 đồng/giấy/lần cấp.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu (Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2008/TT-BCT).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Khoản A, Mục III Thông tư số 10/2008/TT-BCT)

- Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu;

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng;

- Có kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lương rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu  tổ chức hệ thống phân phối ổn định trên địa bàn.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11;

- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 25/7/2008 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu;

- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định  tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ;

- Công văn số 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2008/TT-BCT;

- Quyết định số 5251/QĐ-BCT ngày 08/10/2010 của Bộ Công Thương về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động thương mại cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; Phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép sở giao dịch hàng hóa./.

      Phu luc 6.doc    Tải mẫu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây