Tổng quan về sự hình thành và phát triển của Ban Quản lý Khu kinh tế từ khi hợp nhất đến nay

Thứ hai - 23/12/2019 09:08
Ngày 19/7/2010 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1229/QĐ-TTg thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo và Ban quản lý các khu công nghiệp; Ban quả ly Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 
Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất BQL Khu KT TMĐB Lao Bảo và BQL các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị
Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

Tại thời điểm này, bộ máy tổ chức của Ban gồm Lãnh đạo Ban và 9 phòng, ban đơn vị trực thuộc. Trưởng Ban do một đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm. Các phòng gồm: Văn phòng, Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Quy hoạch- Xây dựng, phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Doanh nghiệp, lao động- Thương mại và Văn phòng đại diện ban quản lý tại Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. Các đơn vị sự nghiệp gồm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các Khu công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu KT_TM đặc biệt Lao Bảo và Ban quản lý Trung tâm Thương mại Lao bảo..

Từ ngày 21 tháng 01 năm 2013, tổ chức bộ máy của Ban có thay đổi: Ban quản lý Trung tâm Thương mại Lao bảo được UBND tỉnh chuyển giao cho UBND huyện Hướng Hoá quản lý; hai Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sát nhập lại thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng KCN, KKT tỉnh đồng thời vẫn giữ 5 phòng chuyên môn và Văn phòng đại diện ban quản lý tại Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

Thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư- Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế; Từ ngày 26 tháng 7 năm 2016, bộ máy của Ban tăng thêm phòng Kế hoạch tổng hợp, hình thành Phòng Quản lý đầu tư riêng, phòng Quản lý Doanh nghiệp riêng; Đồng thời theo yêu cầu nhiệm vụ hình thành Trung tâm quản lý cửa khẩu và Trung tâm Quản lý và khai thác hạ tầng KCN, KKT. Như vậy Ban hình thành 7 phòng và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Mô hình tổ chức này đang tồn tại và hoạt động cho tới hôm nay.

Với tổng số CB, CCVC và người lao động theo vị trí việc làm hiện nay là 87 người thực hiện nhịệm vụ trên phạm vi 2 Khu kinh tế, 3 Khu công nghiệp và cửa khẩu Quốc tế La lay. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chung, bên cạnh bộ máy hành chính, Tổ chức Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Phụ nữ cũng được kiện toàn và hoạt động nhịp nhàng. Thời gian qua, tuy có sự biến động nhiều về tổ chức, đặc biệt từ ngày 19 tháng 7 năm 2010 đến nay, vị trí Trưởng ban có 4 đồng chí đảm nhận trong từng giai đoạn nhất định cũng ảnh hưởng nhiều đến điều hành và kết quả công việc.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự phối hợp chặt chẽ trong công tác với các Sở, Ban ngành, địa phương liên quan; Thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,; Bằng sự nỗ lực quyết liệt trong chỉ đạo điều hành không ngừng của lãnh đạo ban, sự cố gắng tích cực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã đạt được những thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác quảng bá xúc tiến đầu tư càng được chú trọng cả hình thức, nội dung và chiều sâu, ngày càng có nhiều nhà đầu tư tiềm năng tìm đến Quảng Trị thực hiện dự án. Thể hiện trong năm 2019 BQL khu kinh tế tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều nhà đầu tư lớn như: Đoàn Dinamo (Singapore), Đoàn kiều bào gốc Quảng Trị tại Mỹ, Tập đoàn Lenzing (Áo), Tập đoàn Amata (Thái Lan), Subur Holdings (Malaysia), Sembcorp (Singapore) và Becamex (Việt Nam), Tập đoàn JICA và Sumitomo (Nhật Bản), Tập đoàn điện khí Thượng Hải (Trung Quốc), Công ty C&N Vina (Hàn Quốc), Tập đoàn Gazprom (Nga), Tập đoàn Zuru (New Zealand), CTCP Licogi 13 đầu tư dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời) đã hòa vào lưới điện Quốc gia và dự án hạ tầng KCN Quán Ngang giai đoạn 3,... Sau đón tiếp và làm việc đã thường xuyên khâu nối, cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến nhà đầu tư theo yêu cầu. Các chế độ, chính sách, quy trình thủ tục đầu tư được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Ban tại địa chỉ Website: bqlkkt.quangtri.gov.vn

Hướng tới kỷ niện 30 năm tái lập lại tỉnh Quảng Trị, Năm 2019, trong KCN, KKT tỉnh do Ban quản lý trực tiếp có 4 dự án trọng điểm hoàn thành với tổng vốn đầu tư 2.260 tỷ đồng và có 8 dự án trọng điểm khởi công với tổng mức đầu tư 83.878 tỷ đồng. Ngoài ra có 11 dự án đầu tư trên nhiều lĩnh với tổng mức đầu tư 3.973 tỷ đồng đã, đang làm thủ tục để triển khai. Lũy kế đến nay tại các KCN, KKT có 153 dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư là: 40.103,44 tỷ đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động có sự tăng trưởng đáng kể năm sau cao hơn năm trước, giá trị SXCN 2018 đạt 4.850 tỷ đồng (tăng 21,3% với với năm 2017 và đạt 107% so với kế hoạch năm 2018), nộp NSNN  đạt: 367 tỷ đồng (tăng 4,9% với với năm 2017), giải quyết việc làm ổn định cho trên 6.000 lao động (thu hút thêm 800 lao động, tăng 15,3% so với năm 2017), với mức thu nhập của người lao động bình quân 5,9 triệu đồng/người/tháng.
 
BQL Khu kinh tế nhận Cờ thi đua xuất sắc do UBND tỉnh trao tặng
Ban Quản lý Khu kinh tế nhận Cờ thi đua xuất sắc do UBND tỉnh trao tặng

Công tác đầu tư hạ tầng KCN, KKT ngày càng phát triển và đồng bộ, đáp ứng cho nhà đầu tư. Hiện nay đã có nhiều nhà đầu tư đền tìm hiểu và làm thủ tục đầu tư hạ tầng KCN, KKT của tỉnh. Công tác quản lý đầu tư, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý tài nguyên& môi trường, phòng chống cháy nổ, quản lý doanh nghiệp ….trong KCN, KKT có chất lượng vừa đảm bảo đúng pháp luật, vừa tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Công tác quản lý hạ tầng KCN, KKT, Khu cửa khẩu đạt nhiều kết quả rất tích cực, phục vụ tốt, đáp ứng cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế có sử dụng hạ tầng. Nhiệm vụ thu tiển sử dụng hạ tầng và phí cửa khẩu được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Nguồn thu một phần  đã hỗ trợ lại kinh phí duy tu sử chữa hạ tầng phục vụ doanh nghiệp tạo môi trường đầu tư ngày một tốt hơn.

Nhìn lại cả một chặng đường hình thành và phát triển KCN, KKT của tỉnh nhà đồng thời hình thành và phát triển Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, chúng ta thấy rằng đây là mô hình phát triển hợp lý và tất yếu. Thông qua đó, các nhà đầu tư được tạo điều kiện thuận lợi nhất trong đầu tư phát triển; Nhà nước quản lý theo pháp luật có trọng tâm trọng điểm, nề nếp trên nguyên lý một đầu mối tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Hàng năm xu thế các nhà đầu tư vào KCN, KKT cũng như đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội chiếm tỷ trọng càng nhiều. Thời gian tới, công tác quản lý nhà nước trong KCN, KKT càng được hoàn thiện sẽ đem lại hiệu qủa cao hơn.

Bằng sự quyết tâm của mình, Đảng bộ, tập thể Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế, các tổ chức đoàn thể và toàn thể CBCCVC, người lao động Ban quản ly KKT tỉnh nỗ lực hết mình, sáng tạo, năng động, vượt qua thách thức khó khăn, quyết tâm thực hiện thật tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, đạt thành tích cao nhất góp sức xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Phước Đại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây