Tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà

Thứ bảy - 21/12/2019 10:22
Tỉnh Quảng Trị nằm ở miền Trung Việt Nam với diện tích tự nhiên 4.740 km2, dân số hơn 620.000 người, là giao điểm của các huyết mạch giao thông quan trọng gồm: Quốc lộ 9 nằm trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông – Tây (EWEC), Quốc lộ 1A chạy xuyên qua tỉnh, tuyến đường sắt Bắc Nam nối các tỉnh miền Trung; Quảng Trị có lợi thế về cửa khẩu, cảng biển, ... là những điều kiện hết sức quan trọng để mở rộng giao thương, phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch,...

Hình thành và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế ( KCN, KKT) là một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta để xây dựng một mô hình kinh tế mang tính đột phá nhằm tăng trưởng công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển các KCN, KKT, tỉnh Quảng Trị đã và đang chú trọng tập trung vào việc hình thành và phát triển các KCN, KKT để tạo ra các cơ sở sản xuất tập trung nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 02 KKT và 03 KCN nằm trong quy hoạch phát triển các KCN, KKT ở Việt Nam, bao gồm: Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) là mô hình khu kinh tế cửa khẩu đầu tiên được thành lập tại tỉnh (năm 1998), Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị (huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh) là khu kinh tế ven biển được thành lập năm 2015 để tạo động lực phát triển của địa phương và Khu vực miền Trung; KCN Nam Đông Hà (thành phố Đông Hà), KCN Quán Ngang (huyện Gio Linh), KCN Tây Bắc Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh).

KCN Nam Đông Hà là KCN đầu tiên của tỉnh Quảng Trị, được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập theo Văn bản số 556/CP-CN ngày 26/4/2004 và được Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết theo Quyết định 1421/QĐ-BXD ngày 28/7/2005.

KCN Quán Ngang được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập theo Văn bản số 611/TTg-KTN ngày 25/4/2004; UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 về việc thành lập Khu công nghiệp Quán Ngang. UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3071/QĐ-UB ngày 26/10/2004 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Quán Ngang với diện tích là 205 ha, trong đó giai đoạn 1 là 139 ha; Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Quán Ngang giai đoạn 2, diện tích: 66 ha. KCN Quán Ngang (giai đoạn 3) đã được Thủ tướng Chính phủ mở rộng với diện tích 116,74 ha theo Văn bản số 2095/TTg-KTN ngày 21/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
 
so do vi tri

Sơ đồ liên hệ vị trí giữa các Khu công nghiệp, Khu kinh tế

KCN Nam Đông Hà và KCN Quán Ngang với nguồn kinh phí chủ yếu từ ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí bổ sung từ ngân sách của tỉnh, đến nay việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, cổng chính đã cơ bản hoàn thành đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

KCN Tây Bắc Hồ Xá với diện tích 339ha đã lập quy hoạch chi tiết và được UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt theo Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 28/12/2012. Hiện nay, tỉnh đang tích cực kêu gọi hỗ trợ nguồn vốn đầu tư từ TW và nhà đầu tư hạ tầng để từng bước đầu tư hạ tầng thu hút đầu tư phát triển cho khu vực.

Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị có tổng diện tích tự nhiên 23.792ha được thành lập theo Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/9/2015 và được phê duyệt quy hoạch chung theo Quyết định số 1936/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/10/2016. Hiện nay, đang tích cực tiến hành lập các quy hoạch phân khu, triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng để tạo cơ sở hạ tầng thu hút đầu tư. Nhiều nhà đầu tư chiến lược trong nước và nước ngoài đã đến tìm hiểu và tiến hành các thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện dự án.

Đến nay, sau hơn 21 năm hình thành và phát triển các KCN, KKT, diện mạo chung của tỉnh đã có những khởi sắc và bước phát triển tích cực, thể hiện trên các chỉ số về kết quả thu hút đầu tư cả về số lượng dự án và quy mô vốn đầu tư, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước cho địa phương, giải quyết việc làm,... 

Tuy nhiên, so với tiềm năng, lợi thế và sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, việc phát triển các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tương xứng, cần đầu tư phát triển hơn nữa.
 
Bi thu kiem tra tien do duong KKT Dong Nam (thay ảnh trang 36)
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng kiểm tra một số dự án tại Khu Kinh tế Đông Nam

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định: Tập trung đầu tư xây dựng và phát triển trục kinh tế kết nối Khu kinh tế Đông - Nam với Hành lang Kinh tế Đông - Tây và Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo; Khu kinh tế cửa khẩu La Lay; Tích cực thu hút nguồn vốn FDI và các nguồn vốn khác để từng bước đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Đông Nam. Xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế.

Để đưa các KCN, KKT của tỉnh tiếp tục phát triển hiệu quả, ổn định, bền vững để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tiếp theo, cần thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND tỉnh đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh theo đúng định hướng; trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo các Sở ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với BQL Khu kinh tế để tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các KCN, KKT trong đó tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai dự án, tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Đối với BQL Khu kinh tế, là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN, KKT theo pháp luật về đầu tư, các Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Cần phải chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra; cần triển khai thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo những bước phát triển; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành địa phương thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước mà UBND tỉnh đã ban hành.

Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, với những niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào tương lai, từ sự đồng thuận hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ ngành đến sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của địa phương, hy vọng các KCN, KKT  sẽ đón chào nhiều làn sóng đầu tư mới, các KCN, KKT sẽ có những đóng góp tích cực hơn, ấn tượng hơn, hiệu quả hơn để xứng đáng là động lực, đòn bẫy cho sự phát triển của tỉnh nhà, sớm đưa tỉnh nhà đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tỉnh Quảng Trị được lập lại (01/7/1989 – 01/7/2019), thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, xin chúc mừng những nỗ lực của BQL Khu kinh tế trong thời gian qua, hoan nghênh BQL Khu kinh tế xây dựng Tập san “BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị - 30 năm đồng hành xây dựng quê hương” để hệ thống hóa lại quá trình hình thành và phát triển các KCN, KKT, ghi nhận sự đóng quá của lãnh đạo, công chức,viên chức và người lao động qua các thời kỳ, cũng như đóng góp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại các KCN, KKT./.

Tác giả bài viết: Trương Việt Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây