Sự hình thành và phát triển BQL các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị trên hành trình 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị (01/7/1989 - 01/7/2019)

Thứ bảy - 21/12/2019 10:33
BQLKCN1
Cán bộ, công chức, nhân viên Ban quản lý các KCN ngày mới thành lập Ban

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 129/2005/QĐ-TTg ngày 02/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, tiền thân là Ban quản lý các cụm công nghiệp (được thành lập tại Quyết định số 1252/QĐ-UB ngày 20/6/2002 do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Kỳ ký quyết định, trên cơ sở Thông báo số 110 TB/TU ngày 20/3/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị cho phép thành lập Ban quản lý Khu công nghiệp của tỉnh); khi thành lập cơ chế quản lý chưa hoàn thiện, bộ máy và lực lượng cán bộ rất còn mỏng; Ban quản lý các KCN tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện cơ chế quản lý, triển khai tập trung vào các lĩnh vực: Ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng cơ chế quản lý, các quy chế điều lệ, triển khai các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN.

Về Tình hình về các KCN: Có 02 Khu Công nghiệp (KCN) là KCN Nam Đông Hà và KCN Quán Ngang đã có quyết định thành lập, KCN Tây Bắc Hồ Xá đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với diện tích 294 ha (tại Văn bản số 2151/TTg-KTN ngày 22/11/2010)

KCN Nam Đông Hà: Được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập tại Văn bản số 556/CP-CN ngày 26/4/2004. Địa điểm xây dựng tại phường Đông Lương, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị,  có vị trí sát đường Hùng Vương, quốc lộ 9D, nằm cạnh ga Đông Hà và quốc lộ 1A về phía Nam, cách trung tâm thị xã Đông Hà 2 km; cách sân bay Phú Bài Huế 80 km và cảng Chân Mây-Lăng cô Huế 120 km về phía Nam. Diện tích: 99,03 ha.

KCN Quán Ngang: Được xây dựng tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cách trung tâm thị xã Đông Hà 7 Km về phía Bắc, cách cảng Cửa Việt 8 km, nằm cạnh ga Hà Thanh và quốc lộ 1A. Diện tích giai đoạn 1 là 139 ha,  giai đoạn 2 là 66 ha; đã đựơc lập quy hoạch chi tiết và đã được UBND tỉnh phê duyệt từ tháng 10 năm 2004. KCN này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đánh giá tác động môi trường tại quyết định số 989/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2007.
 
KCN Quán Ngang có trong Danh mục 115 KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 22/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 25/4/2008 Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 611/TTg-KTN  V/v cho phép thành lập KCN Quán Ngang, tỉnh Quảng Trị với diện tích 205 ha. Ngày 21/07/2008 UBND tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND v/v Thành lập KCN Quán Ngang.

Tổng mức kinh phí đầu tư xây dựng CSHT 2 KCN từ năm 2002 đến tháng 8/2009 là 95,5 tỷ đồng.
Trong đó: + Nguồn vốn hỗ trợ từ TW là 70,0 tỷ đồng
                 + Nguồn vốn phân bổ của tỉnh là 25,5 tỷ đồng

Sau 5 năm triển khai (2005-2009) cả 2 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập, đạt mục tiêu của tỉnh đến năm 2010 và đã có 01 KCN được hỗ trợ từ ngân sách TW. Các doanh nghiệp trong KCN đi vào hoạt động đã thu hút hơn 1.300 lao động có công ăn việc làm (tại các nhà máy) và hàng ngàn lao động gián tiếp với thu nhập bình quân hàng tháng 0,8 đến 1,5 triệu đồng/người, hàng năm đóng góp hàng tỷ đồng cho ngân sách và một phần cho GDP của tỉnh.

Có thể nói với mức độ đầu tư CSHT còn khiêm tốn (08 năm: từ 2002-2009 đầu tư 95,5 tỷ đồng), điều kiện KT-XH tỉnh nhà chưa thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, tiến độ triển khai các dự án đầu tư chậm, nhưng các KCN cũng đã thu hút hơn 23 dự án triển khai và đăng ký đầu tư vơi mức vốn hơn 1.500 tỷ đồng (tính đến cuối năm 2009) và đã tạo ra một số hiệu quả bước đầu tuy chưa lớn nhưng có triển vọng tiềm năng mạnh mẽ đóng góp vào nền KT-XH của tỉnh trong vài năm tới khi các dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về tình hình tổ chức bộ máy: UBND tỉnh đã có Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ngày 24/7/2006 về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BQL các KCN tỉnh. Đồng thời ngày 15/3/2007, Trưởng Ban quản lý các KCN cũng đã có Quyết định số 06/QĐ-TB V/v ban hành Quy chế làm việc; Quyết định số 07/QĐ-TB ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công của BQL các KCN tỉnh.  
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban quản lý các KCN gồm có: 20 người:
* Lãnh đạo BQL các KCN có:
+ Trưởng Ban là PCT UBND và Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm (do TTCP bổ nhiệm);
+ Phó Trưởng ban thường trực và 01 Phó Trưởng ban.
* Bộ máy tổ chức quản lý của Ban có:
+ Văn phòng Ban quản lý;
+ Phòng quản lý Kế hoạch và Đầu tư;
+ Phòng quản lý Doanh nghiệp;
+ Ban quản lý dự án ĐTXD các KCN (đơn vị trực thuộc).

Ban quản lý các KCN là đầu mối xúc tiến, hướng dẫn, hỗ trợ các Nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát, nghiên cứu đâu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh và giải quyết các thủ tục đầu tư, công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Khi được thành lập, do điều kiện tỉnh nhà, số nhà đầu tư còn ít, số lượng hồ sơ công việc giải quyết chưa nhiều, hệ thống hoạt động của Ban quản lý các KCN chưa có văn bản quy định cụ thể về công tác quản lý Nhà nước của Trung ương.

Tuy chưa có quy định cụ thể của Chính phủ, hướng dẫn nội dung quản lý Nhà nước các KCN nhưng trong phạm vi định hướng chức năng, nhiệm vụ chung, Ban quản lý các KCN tỉnh Quảng Trị đã xây dựng và quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, cũng như phân công, phân nhiệm từng cán bộ, CNVC đảm bảo công tác, xử lý thủ tục hành chính giữa BQL các KCN với cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan một cách nhanh chóng, kịp thời, đạt hiệu quả.
 
BQLKCN2
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ BQL các KCN nhân kỷ niệm 5 năm thành lập Ban

Ngày 19/7/2010, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1229/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị (được thành lập theo Quyết định số 129/2005/QĐ-TTg ngày 02/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ) với Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (được thành lập theo Quyết định số 130/2005/QĐ-TTg ngày 02/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ).

Từ buổi ban đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không có một khu kinh tế, khu công nghiệp nào được hình thành và hoạt động, trải qua 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị, đến nay (tháng 02/2019) toàn tỉnh đã có 02 khu kinh tế và 03 khu công nghiệp đang song hành lớn mạnh và phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung về kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, đóng góp vào ngân sách và khẳng định vai trò sứ mạnh cần thiết cho công cuộc tái thiết quê hương, xây dựng Quảng Trị ngày càng lớn mạnh, đưa tỷ trọng phát triển công nghiệp lên cao ngang bằng các tỉnh bạn, khu vực và cả nước.

Với sự hình thành, phát triển các KCN, KKT mô hình tổ chức bộ máy Ban Quản lý Khu kinh tế được thành lập, kiện toàn; cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội các KCN, KKT được quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của dân sinh trong khu vực; cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh ngày càng hoàn thiện phù hợp pháp luật; hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn, đã có nhiều nhà đầu tư có tầm chiến lược về phát triển, có năng lực về tài chính đã đến nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Quảng Trị như: Công ty cổ phần liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy, Công ty cổ phần Licogi13, Công ty điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi), Công ty Gazprom EF Internatinal B.V (Russia), Công ty TNHH C&N Vina (Korea),… vào khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Một số dự án động lực đã và đang triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng dự án như: Cảng biển Mỹ Thủy, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1, Nhà máy điện mặt trời LIG – Quảng Trị, xây dựng và kinh doanh hạ tầng các KCN đa ngành của C&VN,… đang hứa hẹn nhiều triển vọng về sự đầu tư và phát triển của tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị; đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị trong gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nộp ngân sách, tạo việc làm,….

Với sự hình thành, phát triển các KKT, KCN đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt với sự phát triển lớn mạnh trong các năm gần đây, đã thu hút nhiều dự án động lực đến Quảng Trị đầu tư hứa hẹn phát triển.

Tác giả bài viết: Trần Minh Phú

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây