Hội nghị giao ban doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị năm 2016

Thứ sáu - 25/11/2016 15:05
Ngày 18/11/2016, tại thành phố Đông Hà, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị giao ban doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị năm 2016. Trước đó, ngày 16/11/2016, BQL Khu Kinh tế đã tổ chức Hội nghị giao ban doanh nghiệp Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo năm 2016 tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Hội nghị giao ban doanh nghiệp  tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị năm 2016
Toàn cảnh Hội nghị
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế, Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố có KCN, KKT; Công ty Điện lực Quảng Trị, Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị và lãnh đạo các doanh nghiệp có dự án đăng ký đầu tư và hoạt động tại KCN Nam Đông Hà, KCN Quán Ngang, KCN Tây Bắc Hồ Xá và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.
Về phía Ban Quản lý Khu kinh tế, có ông Trần Văn Đoàn – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban, chủ trì Hội nghị cùng các ông, bà trong lãnh đạo ban, trưởng, phó các phòng ban chuyên môn.
Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động đầu tư do đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế trình bày nêu rõ: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 03 Khu công nghiệp và 02 Khu kinh tế bao gồm: KCN Nam Đông Hà (diện tích 99,03 ha), KCN Quán Ngang (diện tích 205,4 ha), KCN Tây Bắc Hồ Xá (diện tích 339 ha), Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo (diện tích 15.804 ha), Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (diện tích 23.792 ha).
Đến nay tại các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có 124 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư là 10.083 tỷ đồng, trong đó có 82 dự án đã đi vào hoạt động. Năm 2016, doanh thu hoạt ước đạt 3.200 tỷ đồng, nộp ngân sách ước đạt 300 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động, thu nhập bình quân hàng tháng khoảng 5,2 triệu đồng/người/tháng.
Bên cạnh những kết quả nêu trên, tình hình hoạt động tại các KCN, KKT vẫn còn gặp một số khó khăn, tồn tại như: Số lượng dự án đầu tư khá nhiều song phần lớn có quy mô nhỏ, năng lực tài chính của doanh nghiệp còn hạn chế, hiệu quả đầu tư chưa cao, hoạt động sản xuất thiếu tính ổn định; một số dự án đầu tư xây dựng không đúng theo thiết kế cơ sở được phê duyệt và giấy phép xây dựng đã được cấp, chậm đưa hết diện tích đất thuê vào sử dụng, hiệu quả sử dụng đất thấp; tình hình cấp điện, cấp nước còn thiếu ổn định, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, vận hành máy móc của các nhà máy; vẫn còn tình trạng gây ô nhiễm về bụi, khói, mùi hôi gây ảnh hưởng đến dân cư gần khu công nghiệp.
Hội nghị cũng được nghe giới thiệu một số thông tin mới liên quan đến Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và Khu công nghiệp Quán Ngang giai đoạn 3 (117ha). Trong đó, Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015 và phê duyệt quy hoạch chung tại Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016. Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị gồm 17 xã, thị trấn ven biển thuộc các huyện Hải Lăng, Triệu Phong và Gio Linh; với mục tiêu phát triển thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, trọng điểm đầu tư có tính đột phá của tỉnh Quảng Trị, cực phát triển quan trọng của vùng Trung Bộ. Việc hình thành Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị sẽ mở ra cơ hội và điều kiện thuận lợi để tỉnh Quảng Trị kêu gọi, vận động và thu hút đầu tư, nhất là các dự án đầu tư trọng điểm và các nhà đầu tư chiến lược nhằm tạo sự phát triển đột phá trong những năm tới.
dn1
Quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị
Hội nghị cũng đã tập trung vào việc giải đáp những vấn đề liên quan đến quá trình triển khai đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp như: Quy định về mức thu phí sử dụng hạ tầng tại KCN; thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề của tỉnh; việc cấp điện, cấp nước không ổn định; vấn đề xử lý môi trường, nhất là xử lý nước thải của các nhà máy sử dụng lượng nước lớn. Đại diện các ngành, các cơ quan liên quan đã giải đáp những vấn đề theo quy định của pháp luật và cơ bản đáp ứng những thắc mắc của doanh nghiệp.
hns
Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị trình bày kiến nghị
Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, ông Trần Văn Đoàn – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế đánh giá cao các ý kiến trao đổi, thảo luận hết sức thiết thực, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các KCN, KKT.
Trong những năm qua, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh luôn gắn kết chặt chẽ với sự thành công của doanh nghiệp. Kết quả thu hút đầu tư vào các KCN, KKT đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
hn1s
Ông Trần Văn Đoàn – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế
kết luận và bế mạc Hội nghị
Để tiếp tục thu hút đầu tư phát triển, khắc phục những những hạn chế, tồn tại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động đầu tư và kinh doanh đạt hiệu quả cao, Ban Quản lý Khu kinh tế đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như sau:
Thứ nhất, về thu hút đầu tư: Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tập trung ưu tiên thu hút các dự án trọng điểm, động lực, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, hiệu quả cao vào các KCN, KKT Đông Nam Quảng Trị.
Thứ hai, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đổi mới nâng cao ý thức, thái độ phục vụ của công chức đối với doanh nghiệp; giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, hoạt động SXKD tại KCN, KKT.
Thứ ba, tập trung làm tốt công tác đầu tư cơ sở hạ tầng KCN, Khu kinh tế Đông Nam để đáp ứng kịp thời nhu cầu các nhà đầu tư; Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh về cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội, đặc thù cho Khu kinh tế Đông Nam để tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào khu vực này.
Thứ tư, về việc triển khai các dự án: Tiếp tục rà soát đôn đốc, hỗ trợ các dự án đang triển khai đầu tư, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp có dự án chậm tiến độ có sự phối hợp với Ban quản lý, nỗ lực khắc phục những khó khăn, tập trung hoàn thành dự án đưa vào hoạt động. Đối với những dự án không còn khả năng đầu tư, dự án kéo dài thời gian không đưa nhà máy vào sản xuất, sử dụng đất làm kho bãi sai mục đích tại các KCN, KKT thì xem xét đề nghị thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật, để dành quỹ đất cho dự án đầu tư mới.
Thứ năm, về quản lý hạ tầng: Trong thời gian tới, Ban quản lý sẽ tăng cường tổ chức việc quản lý hạ tầng và phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh trật tự trong KCN, KKT, triển khai thu phí sử dụng hạ tầng theo quyết định của UBND tỉnh để duy tu bảo dưỡng hạ tầng KCN, KKT; triển khai xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại KCN Quán Ngang, bảo đảm môi trường KCN theo quy định. Đề nghị các doanh nghiệp quan tâm thực hiện để đảm bảo việc duy tu và hoàn thiện hạ tầng phục vụ hoạt động của doanh nghiệp. 
Thứ sáu, về một số kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp, đề nghị Công ty Điện lực Quảng Trị, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị có biện pháp khắc phục, cung cấp điện nước đầy đủ, ổn định để đảm bảo cho hoạt động SXKD của các nhà máy trong KCN; các Sở, ngành liên quan có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra; thanh tra, kiểm tra phải có kế hoạch trước, kiểm tra định kỳ cần đơn giản hóa về thủ tục, hạn chế kiểm tra chồng chéo trong KCN, KKT để không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, cộng đồng trách nhiệm của Sở, ngành đã tạo niềm tin cho các doanh nghiệp trong chặng đường tiếp theo góp phát thúc đẩy sự phát triển của các Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Tác giả bài viết: Trương Việt Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây