Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng - Khóa XII

Thứ tư - 31/01/2018 15:15
Ngày 05/01/2018, tại Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng - Khóa XII.
 
Hoc tap NQ TW6
Quang cảnh buổi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII
 
Đồng chí Trần Văn Hóa - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban chủ trì tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban quản lý Khu kinh tế.

Sau khi khái quát tình hình, bối cảnh tổ chức Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Trần Văn Hóa phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 6 khóa XII.

Hội nghị Lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng - Khóa XII đã ban hành các Nghị quyết gồm: Nghị quyết 18-NQ/TW về Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết 19-NQ/TW về Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 20-NQ/TW về Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 21-NQ/TW về Công tác dân số trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Đảng bộ nhấn mạnh mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 18-NQ/TW về Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là:

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Trong đó mục tiêu cụ thể của Nghị quyết là:

- Đến năm 2021: (1) Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; (2) Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần làm rõ về lý luận và thực tiễn; (3) Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố; (4) Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.

- Từ năm 2021 đến năm 2030: (1) Hoàn thành việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới; giảm biên chế; (2) Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; (3) Tiếp tục cụ thể hoá, thể chế hoá chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bằng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; (4) Phân định rõ và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; (5) Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập từ nay đến năm 2030: Thực hiện có hiệu quả theo lộ trình, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".

Tổng kết buổi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng - Khóa XII, đồng chí Bí thư Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Trần Văn Hóa nhấn mạnh: Tất cả các Chi bộ trực thuộc tiếp tục nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII đến từng đảng viên và sau buổi học tập toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện viết bài thu hoạch gửi Ban chấp hành Đảng ủy nhận xét, đánh giá./.

Nguồn tin: Trần Thái Bảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây