Ban Quản lý Khu Kinh tế tổ chức Hội nghị giao ban doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế năm 2017

Thứ sáu - 24/11/2017 18:00
Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2017, ngày 24/11/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị giao ban doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế năm 2017 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nhằm đánh giá tình hình kết quả hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2017, trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
 
quang canh
Toàn thể quang cảnh Hội nghị
 
Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Chi nhánh ngân hàng Nhà nước, UBND các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Hải Lăng, Triệu Phong, Hướng Hóa, thành phố Đông Hà; các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp gồm: Công ty Điện lực Quảng Trị, Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị, có tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh và đại diện lãnh đạo của gần 130 doanh nghiệp hoạt động đầu tư, sản xuất tại các Khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Về phía Ban Quản lý Khu kinh tế, có ông Trần Văn Đoàn - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban chủ trì Hội nghị cùng các ông, bà trong lãnh đạo ban, trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc.

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các KCN, KKT năm 2017 do ông Trần Văn Hóa – Phó Trưởng Ban nêu rõ:

Đến ngày 30/10/2017, tại các KCN, KKT đã thu hút được 134 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 20.250 tỷ đồng, trong đó có 89 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư là 8.105 tỷ đồng, 45 dự án đang triển khai xây dựng.

Riêng năm 2017, đã có 07 dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký là 236,023 tỷ đổng, diện tích đất là 16,6ha. Ngoài ra, có 07 dự án đầu tư đang nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để cấp Quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn dự kiến đăng ký đầu tư là 10.953 tỷ đồng.

Trong năm 2017 cũng có 06 dự án đầu tư đưa vào hoạt động, sản xuất kinh doanh để tiếp tục tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, tạo ra sự chuyển biến mới, nâng cao hiệu quả đầu tư của KCN, KKT và ngày càng đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH chung của tỉnh.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong năm 2017, các doanh nghiệp đầu tư trong các KCN, KKT tiếp tục có nhiều nỗ lực trong hoạt động SXKD, đóng góp cho ngân sách và giải quyết việc làm, đã có sự tăng trưởng so với năm trước. Giá trị SXCN năm 2017 ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng (tăng 12% với với năm 2016 và đạt 110% so với kế hoạch) chiếm khoảng 35-40% tổng giá trị SXCN toàn tỉnh, nộp ngân sách ước đạt trên 350 tỷ đồng (tăng 16% so với năm 2016 và đạt 106% so với kế hoạch năm 2017), giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 5.200 lao động, với mức thu nhập bình quân đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Báo cáo còn đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tại các KCN, KKT theo quy định của pháp luật; thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các KCN, KKT; thông tin một số chính sách mới tại các KCN, KKT.

Hội nghị cũng đã tập trung vào việc giải đáp những vấn đề liên quan đến quá trình triển khai đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp như: Thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề của tỉnh; việc cấp điện, cấp nước cho các dự án đầu tư; vấn đề xử lý môi trường, nhất là xử lý nước thải tại các KCN; vấn đề xây dựng hoàn thiện hạ tầng, hệ thống điện chiếu sáng; thủ tục, điều kiện vay vốn ngân hàng để thực hiện đầu tư; vấn đề giải phóng mặt bằng, giao đất tại KKT. Đại diện các ngành, các cơ quan liên quan đã giải đáp những vấn đề theo quy định của pháp luật và cơ bản đáp ứng những thắc mắc của doanh nghiệp.
phat bieu doanh nghiep
Ý kiến phát biểu của doanh nghiệp
 
Nhằm ghi nhận và sự đóng góp của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, BQL Khu kinh tế đã tổ chức xét và khen thưởng 15 doanh nghiệp đã có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và 04 doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện tiến độ đầi tư dự án tại các KCN, KKT năm 2017.
khen thuong 1
 
Khen thưởng doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, tiêu biểu năm 2017
khen thuong 2
Khen thưởng doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện tiến độ dự án
 
Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, ông Trần Văn Đoàn – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế đánh giá cao kết quả hội nghị, các ý kiến trao đổi, thảo luận hết sức thiết thực, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, định hướng đối với việc giữ vững và phát triển các Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Đối với các nội dung cụ thể, ông Trần Văn Đoàn kết luận như sau:

Trước hết, xin ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp đầu tư trong KCN, KKT. Năm 2017 Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp đã duy trì hoạt động có hiệu quả, đóng góp của các doanh nghiệp trong KCN, KKT cho ngân sách và giải quyết việc làm đã tăng lên đáng kể; tổng giá trị SXNC đạt khoảng 30-40 % giá trị SXCN toàn tỉnh, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách tăng trưởng hơn 10% so với năm 2016. Có thể nói các doanh nghiệp đầu tư trong KCN, KKT đã từng bước vươn lên, trở thành lực lượng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh nhà. Phát huy kết quả đạt được, đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực phấn đấu đát thành tích cao trong năm 2018 và các năm tiếp theo.
ket luan
          Ông Trần Văn Đoàn – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế
kết luận và bế mạc Hội nghị
  
Thứ hai, về công tác Quản lý nhà nước, trong thời gian qua lãnh đạo tỉnh, Ban Quản lý và các sở ngành, địa phương cũng đã có sự đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, SXKD của doanh nghiệp, nhất là trong công tác cải cách TTHC trên các lĩnh vực đầu tư, xây dựng đất đai, môi trường...và tháo gỡ giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; bên cạnh các cơ quan quản lý cũng cần tiếp tục có sự phối hợp đồng bộ hơn trong công tác quản lý, giải quyết các TTHC liên thông, chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 35/2016/NQ-CP của Chính phủ và chương trình hành động của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đầu tư XSKD  của doanh nghiệp trong KCN, KKT.

Thứ ba, đề nghị có sự kết nối của ngân hàng nhà nước và các tổ chức tài chính, ngân hàng khác quan tâm hỗ trợ tạo điều kiên để các doanh nghiệp, nhà đầu tư được tiếp cận nguồn vốn tín dụng một cách thuận lợi nhất để triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong KCN, KKT của tỉnh.

Thứ tư, về chính sách nhà ở Công nhân, theo thông tin của Liên đoàn lao động tỉnh, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã có chủ trương hỗ trợ tỉnh về  đầu tư xây dựng khu nhà ở cho công nhân, Ban quản lý sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn lao động về các các nội dung liên quan; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh cung cấp các số liệu về lao động, nhu cầu nhà ở công nhân để làm có sở xây dựng, thực hiện đề án.

Thứ năm, về phía các doanh nghiệp, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, tồn tại trong thực hiện tiến độ đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường,… đóng tiền sử dụng hạ tầng theo như báo cáo đã nêu và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, đề nghị các doanh nghiệp chủ động, phối hợp với Ban quản lý để khắc phục dứt điểm trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ánh đến Ban quản lý để được giải quyết trong quá trình hoạt động. Số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo Ban quản lý, các phòng đơn vị được cập nhật đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Ban bqlkkt.quangtri.gov.vn.

Cuối cùng, về khó khăn do thay đổi chính sách tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo, Ban quản lý đề nghị các ngành liên qua như Cục thuế, Hải quan, UBND huyện Hướng Hóa cùng Ban Quản lý tiếp tục hướng dẫn cụ thể các quy định chuyển tiếp, giải quyết những vướng mắc và tăng cường giải thích, tuyên truyền, động viên doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua khó khăn đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp cũng chủ động nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, tiếp tục hoạt động SXKD hiệu quả và phát triển ổn định.

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, ông Trần Văn Đoàn cũng kêu gọi và đề nghị các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng phong trào thi đua năm 2018 Ban quản lý đã phát động, phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong hoạt động SXKD để doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh và phát triển, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, cộng đồng trách nhiệm của Sở, ngành đã tạo niềm tin cho các doanh nghiệp trong chặng đường tiếp theo góp phát thúc đẩy sự phát triển của các Khu công nghiệp, Khu kinh tế.
 

Nguồn tin: Trương Việt Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây