Báo cáo tháng về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Thứ năm - 17/11/2016 04:13
PHỤ LỤC III
(Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư)
         
Cơ quan báo cáo       Ngày báo cáo: Ngày 12 của tháng sau tháng báo cáo
         
Biểu 1: BÁO CÁO THÁNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
(Áp dựng đối với dự án đầu tư có phát sinh vốn đầu tư thực hiện trong tháng) 
( Tháng …. Năm….. )
         
Phần I: Thông tin chung về dự án đầu tư
Tên dự án / Tên Hợp đồng BCC  
Mã số dự án/ Số GCNĐT   Ngày cấp:   
Cơ quan cấp GCNĐKĐT:   
Địa điểm dự án:   
Tổng vốn đầu tư đăng ký  
Tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án:  
Mã số doanh nghiệp:   Ngày cấp lần đầu:  
Mã số thuế:   
Cơ quan cấp:  
Địa chỉ:   
Số điện thoại:   Email:   
         
Phần II: Tình hình thực hiện vốn đầu tư
Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện tháng báo cáo Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo Cộng dồn từ khi được cấp phép đến cuối tháng báo cáo
1. Vốn góp (liệt kê theo từng nhà đầu tư) USD      
1.1. Nhà đầu tư Việt Nam        
Tên nhà đầu tư thứ nhất USD      
Trong đó:        
- Tiền mặt USD      
- Máy móc, thiết bị USD      
- Tài sản khác USD      
Tên nhà đầu tư tiếp theo USD      
……………. USD      
         
1.2. Nhà đầu tư nước ngoài USD      
Tên nhà đầu tư thứ nhất USD      
Trong đó:        
- Tiền mặt USD      
- Máy móc, thiết bị USD      
- Tài sản khác USD      
Tên nhà đầu tư tiếp theo        
………………..        
         
2. Vốn vay ròng USD      
Trong đó:        
2.1. Vay trong nước USD      
2.2. Vay từ công ty mẹ ở nước ngoài USD      
2.3. Vay nước ngoài khác USD      
3. Cập nhật tình hình dự án Cập nhật thông tin thay đổi về dự án đầu tư (nếu có)
         
Ghi chú:         
- Vốn vay ròng = tổng vay trong kỳ trừ số trả nợ trong kỳ (bao gồm cả vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn)
- Đối với các dự án của nhà đầu tư trong nước, dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư bằng Việt Nam đồng thì đơn vị báo cáo là "Triệu VNĐ"
- Không báo cáo vào các ô đánh dấu "X"
- Cách tính:        
1= 1.1 + 1.2        
2 = 2.1 + 2.2 + 2.3        

Tải file đính kèm tại đây

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây