Báo cáo năm về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Thứ năm - 17/11/2016 04:21
Cơ quan báo cáo   Ngày báo cáo: Ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo
       
Biểu 3: BÁO CÁO NĂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
(Doanh nghiệp có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 1 biểu riêng)
( Năm….)
       
Phần I: Thông tin chung về dự án đầu tư
Tên dự án / Tên Hợp đồng BCC  
Mã số dự án/ Số GCNĐT   Ngày cấp:   
Cơ quan cấp GCNĐKĐT:   
Địa điểm dự án:   
Tổng vốn đầu tư đăng ký  
Tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án:  
Mã số doanh nghiệp:   Ngày cấp lần đầu:  
Mã số thuế:   
Cơ quan cấp:  
Địa chỉ:   
Số điện thoại:   Email:   
       
Phần II: Tình hình thực hiện dự án đầu tư
Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện Năm báo cáo
(Tính đến ngày 31/12 của năm báo cáo)
Cộng dồn từ khi được cấp phép đến cuối năm báo cáo
I. Vốn đầu tư thực hiện USD    
1. Vốn góp (liệt kê theo từng nhà đầu tư) USD    
1.1. Nhà đầu tư Việt Nam      
Tên nhà đầu tư thứ nhất USD    
Trong đó:      
- Tiền mặt USD    
- Máy móc, thiết bị USD    
- Tài sản khác USD    
Tên nhà đầu tư tiếp theo USD    
……………. USD    
1.2. Nhà đầu tư nước ngoài USD    
Tên nhà đầu tư thứ nhất USD    
Trong đó:      
- Tiền mặt USD    
- Máy móc, thiết bị USD    
- Tài sản khác USD    
Tên nhà đầu tư tiếp theo      
………………..      
2. Vốn vay ròng USD    
Trong đó:      
2.1. Vay trong nước USD    
2.2. Vay từ công ty mẹ ở nước ngoài USD    
2.3. Vay nước ngoài khác USD    
       
II. Lợi nhuận sau thuế USD    
Trong đó:      
     - Cổ tức      
     - Lợi nhuận chưa phân phối       
     - Lợi nhuận phân bổ vào các quỹ:       
       
III. Doanh thu thuần USD   X
     
IV. Giá trị hàng xuất khẩu USD  
     
V. Giá trị hàng nhập khẩu USD  
- Nhập khẩu để đầu tư hình thành DN USD  
- Nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh USD  
     
VI. Số lao động hiện có đến thời điểm báo người  
1. Lao động Việt Nam,  người  
Trong đó:     
- Lao động trong tỉnh/thành phố người  
- Lao động ngoài tỉnh/thành phố người  
2. Lao động nước ngoài người  
     
VII. Thu nhập bình quân 1 tháng của người lao động USD  
- Lao động Việt Nam USD  
- Lao động nước ngoài USD  
     
VIII. Thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước USD  
- Thuế GTGT hàng bán nội địa USD  
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu USD  
- Thuế tiêu thụ đặc biệt USD  
- Thuế xuất khẩu USD  
- Thuế nhập khẩu USD  
- Thuế thu nhập doanh nghiệp USD  
- Thuế khác USD  
     
IX. Chi phí đầu tư, nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ USD  
Trong đó: USD   X
- Chi cho nghiên cứu triển khai    
- Chi cho đổi mới công nghệ USD  
- Chi khác USD  
     
X. Nguồn gốc công nghệ đang sử dụng  (Ghi quốc gia mà công nghệ được nhập khẩu, sản xuất)
       
XI. Chi phí đầu tư xử lý và bảo vệ môi trường      
- Giá trị thiết bị, công trình xử lý môi trường của dự án USD   X
- Tổng chi phí cho công tác bảo vệ môi trường của dự án  USD  
     
XII. Tình hình sử dụng mặt đất, mặt nước USD  
- Diện tích mặt đất dự án đã sử dụng    
- Diện tích mặt nước dự án đã sử dụng m2  
- Tỷ lệ diện tích đất đã sử dụng trên tổng diện tích đất được giao m2  
- Tỷ lệ diện tích mặt nước đã sử dụng trên tổng diện tích mặt nước được giao %  
XIII. Cập nhật tình hình dự án (VD: dự án đang xây dựng, đang hoạt động sản xuất kinh doanh, đang gặp khó khăn, vướng mắc (nêu cụ thể),….)
       
Ghi chú:       
- Vốn vay ròng = tổng vay trong kỳ trừ số trả nợ trong kỳ (bao gồm cả vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn)
- Đối với các dự án của nhà đầu tư trong nước, dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư bằng Việt Nam đồng thì đơn vị báo cáo là "Triệu VNĐ"
- Không báo cáo vào các ô đánh dấu "X"
- Cách tính:      
I = 1+2      
1= 1.1 + 1.2  
2 = 2.1 + 2.2 + 2.3  

Tải file đính kèm tại đây

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây